Reklamı Geç
arslanoğlu 800x600
Yükseliş Koleji
Güneylerr
Altıneller Vestel
Osman Onbaşıgil

Osman Onbaşıgil

Mail: [email protected]

İRŞAD VE TEBLİĞİN ÖNEMİ

 

İRŞAD VE TEBLİĞİN ÖNEMİ

 

Allah, her insana Hak ile Batılı, İyi ile Kötüyü, Güzel ile çirkini ayırt edebilecek bir akıl vermiştir. İnsan, bu aklıyla kendisine sunulan şeyleri değerlendirir, akıl ve mantık süzgecinden geçirdikten sonra; Ya Allah'ın gösterdiği Hak yolda, doğru yolda yürü ve böylece dünya ve ahiret saadetini kazanır. Ya da İblisin ve nefsani aruzlarının yolunu takip ederek yanlış yolda yürür ve böylece dünyasını da ahretini de harâbedenlerden olur.

Hak ve hakikati, iyiyi ve doğruyu , Doğru istikameti ve doğru yolu bulmada insana yol gösteren araçlardan biri de “İrşad” ve “Tebliğ” dir. İnsanlar “İrşad” ve “Tebliğ” ile Hakikati ve Doğruyu bularak ve doğru işler yaparak hem dünyasını hem de ahiretini feyizli hale getirebilirler. Bu nedenledir ki; “İrşad” ve “Tebliğ” tarih boyunca insanların gönül ve akıl pusulası olmuştur. İnsanların vazgeçemeyeceği bir ihtiyaç olmuştur. Bu konuda Yüce Allah’ın emri şöyledir: "Sizden, iyiliğe çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.” (Ali İmran-104) Bu bağlamda; insanlara iyi ve hakikati öğütlemek ve kötülüklerden alıkoymak Allah’ın insanlara farz kıldığı bir görevdir. Bu nedenle islamda İrşâd ve Tebliğ çok önemlidir.

Hal böyleyken, hepsi aynı kaynaktan beslenen günümüz müslümanları, birbirlerini güzel öğütlerle, irşad ve tebliğle Hak ve hakikate davet edecekleri yerde, birbirlerinin hatalarını ve yanlışlarını "tenkid" ve "tahkir"le deşifre etmeyi yeğlerler, bunu da bazen Allah için yaptıklarını söylerler! İşlerine gelmediği için bazen doğruları anlatanları da fasıklıkla tahkir ederler. Halbuki bu yol, Allahın razı olmadığı bir yoldur. Tam aksine Rabbimiz böyle bir davranışı “Gıybet” ve” nifak” ve “fitne” olarak niteler ve büyük günah sayar. Oysa insanları iyiye ve doğruya, Hak ve hakikate ve fazilete davette en güzel yol ‘sevgi’, ‘saygı’ ve ‘hoşgörü’ye dayalı güzel ve faydalı sözlerle yapılan irşâd ve Tebliğ yoludur.

Unutmayın! Tenkid ve tahkir; cahillerin ve kendini beğenmiş bencil insanların kullandığı bir yoldur. İrşad ve tebliğ ise; âriflerin, âlimlerin yoludur. Tenkid; cahillerin ve fasıkların çıkmaz yoludur, irşad ve tebliğ ise; âbidlerin ve peygamberlerin yoludur, faziletli insanların akıl yoludur. Tenkid; insanları Hak ve hakikatten kovma kapısıdır. İrşad ve tebliğ ise; dünya ve ahiret saadetine giden yolun huzur kapısıdır. Tenkid; daima yıkar ve yok eder. İrşad ve tebliğ ise; daima diriltir ve yüceltir. Tenkid; hasetçilerin ve kindarların kullandığı düşmanlık tohumudur, irşad ve tebliğ ise; âlimlerin ve âriflerin hikmet sofrasında gönüllere sundukları huzur ve fazilet şerbetidir. Tenkid; cehennem azığı iken, irşad ve tebliğ hidayet ve cennet gıdasıdır. Bu bağlamda akıllı insanların insanlarla olan münasebetlerinde seçeceği yol bellidir. Bu da; peygamberlerin, âlimlerin, âriflerin ve âbidlerin yolu olan İrşad ve Tebliğ’yoludur. Bu yol başta Anne ve babalar olmak üzere ilmi, irfanı ve tecrübesi olan her müminin diğer müminlere karşı yapması gereken sorumlu ve zorunlu bir görevidir. Çünkü bu Rabbimiz Allahın bir emridir.(Âli imran-104)

İrşad ve tebliğde amaç yukarda da ifade ettiğimiz gibi doğru istikamete yönelip, Hak ve Hakikati bulmaktır, İyiyi ve doğruyu bulmaktır. Bu nedenle tebliği ve irşadı en güzel şekilde yapmak gerekir. İrşad ve Tebliğ’in uslûbunda Cenâbı Allah’ın ve Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)'in yolu takip edilmelidir. İrşad ve tebliğ; azarlayarak, korkutarak, tenkid veya tahkir ederek değil, tavsiye ve öğütle, güzel söz ve nasihatle ve hatta güzel davranışlarla sevdirerek ve müjdeleyerek yapılmalıdır. Allah, Kur’anda peygamberimize hitaben şöyle buyurur:" Ya Muhammed! Sen, insanlara güzelce öğüt ver! Bu, onlara muhakkak fayda verir." (Zariyat-55) İrşad ve tebliğde asla gurur ve kibir bulunmamalıdır. Tenkid ve tahkir olmamalıdır. Korku ve baskı olmamalıdır. Kabalık ve katı yüreklilik olmamalıdır. Bu konuda peygamberimiz şöyle buyurur: “Nefret ettirmeyiniz sevdiriniz! Korkutmayınız müjdeleyiniz. Zorlaştırmayınız kolaylaştırınız” Mü'min, irşadında müjdeleyici, müsamahalı ve hoşgörülü olmalıdır. Dili tatlı, sözleri güzel ve latif olmalıdır. Karşısındakinin aklına ve kalbine birlikte hitap etmelidir. Gönül Dostu olmalıdır. Peygamber efendimiz böyle yapmıştı. Bakınız Allah, bu konuda ne buyurur: “Yâ Muhammed! Eğer sen onlara karşı kaba ve katı yürekli olsaydın, şüphesiz ki, onlar etrafından dağılır giderlerdi.”

(Âli İmran-159) Bu bağlamda, yapılan İrşad ve tebliğ; Hak pınarından akan zemzem suyu gibi temiz ve leziz olmalıdır. Iğıl ığıl yağan bereket yağmurları gibi feyizli, bereketli ve doyurucu olmalıdır. İmanınız kavi, sözünüz güzel ve irşad edici, ameliniz sâlih, ömrünüz feyizli ve bereketli olsun!.. (muallimosman)

Komagene

Yorum Yazın