Reklamı Geç
Samandağ Hastanesi
Dilan Polat
Yönden
Tunas İnşaat
Lufian
Haas Taş Sanatları

İş Yerinde Personel Verimliliği Arttırmanın Etkileri

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
İş Yerinde Personel Verimliliği Arttırmanın Etkileri
Haas Taş Sanatları
İşyerinde Personel Verimliliğini Arttırma Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık olarak bu hafta sizlerle işyerlerinde verimlilik ve personeller ile yönetim üzerindeki etkisi konularını ele alacağız.

İşyerinde Personel Verimliliğini Arttırma Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık olarak bu hafta sizlerle işyerlerinde verimlilik ve personeller ile yönetim üzerindeki etkisi konularını ele alacağız.

2020 yılının başından beri tüm dünyanın uğraştığı ve bir türlü etkisinin azalmadığı COVİD-19 salgınıyla birlikte irili ufaklı yüzbinlerce işletme faaliyetlerini durdurmuş ve dünya ekonomisi çöküşe geçmiştir.

Bu nedenle yaptığı işlerle ekonominin çarklarını döndürmeye devam eden işletmeler ve çalışanları yavaş yavaş işlerine tekrar konsantre olmaya başlamaktadır. Bekledikçe bir şeylerin değişmeyeceğini, firmalarının ham para hem de müşteri kaybettiğini gördükçe tekrar eskisi gibi çalışmanın yollarını aramaya başlamışlardır. İşte bu noktada kurumsal olan veya kurumsal davranan ve 10 çalışan veya daha fazla personeli olan firmalarda personellerini eskisi gibi verimli bir şekilde çalıştırma dönemi yavaş yavaş başlamaktadır.

Her ne kadar yaptığı içi bilseler de bir türlü adapte olamayan personeller, işlerine bir türlü konsantre olamayan patronlar veya yöneticiler, davranış şekilleri değişen müşteri gurupları arasında bizler de Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık olarak işyerinde personel verimliliğini arttırmayla alakalı bir takım edindiğimiz tecrübeleri aktarmak istedik. İşyerinde verimliliğin artırılabilmesi için öncelikle verimliliği etkileyen faktörlerin tanımlanması gerekiyor. Finansal açıdan bakıldığında işyerinde çalışanların verimliliğini olumsuz etkileyen her türlü kayıp işverene zarar olarak dönüyor. İşyerinde verimliği etkileyen başlıca faktörler şöyle sıralanabilir: Çalışma alanının fiziki koşulları (havalandırma, aydınlatma, ses ve gürültü yalıtımı vb.) İşyerindeki kurum içi ilişkiler Üretim faktörleri Çalışanların özellikleri ve motivasyonları İş gücü verimliliği Teknolojik olanakların kullanımı Emek-ücret dengesi Çalışanların zamanını iyi kullanması Bir kişinin bir işteki verim gücü demek olan performans, bugünün iş dünyasında çalışanların performansını yüksek tutan bir şirket, aynı zamanda iyi yönetilen bir şirket demek.

Çünkü ancak bunu başarabilen şirketler, rekabette öne çıkabiliyor ve maliyetleri aşağı çekebiliyor. Hepimiz kişisel nedenlerle ya da bizim dışımızdaki koşullar nedeniyle performansımızda zaman zaman düşüşler yaşarız. Her zaman büyük bir süratle ve sonuca odaklı şekilde tamamladığımız işleri eskisi gibi yapamaz hale geliriz. Ancak nedenleri ne olursa olsun kişinin kendi performans grafiğini yönetebilmesi mümkün. Uzmanlara göre verimliliğinizin düştüğünü belirlediğiniz dönemlerde uygulamaya başladığınız reçetelerle süreci tersine çevirebilirsiniz. Ancak en başta performansınızın düşüşüne neden olan sorunların temeline inmeniz ve öncelikli hedefinizin ne olduğunu belirlemeniz gerekiyor. Tavsiye edilen şekilde fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal bakımınızı yapmanın yanı sıra orta ve uzun vadeli hedeflerinizi yeniden gözden geçirmek sizi yeniden iş hayatına döndürebilir. Uzmanlar bir kişinin performans seyrindeki değişiklikleri iki türlü etkene bağlıyor: Çalışan kişinin kendisiyle ilgili durumları içeren iç etkenler. Çalışma koşullarının ve şirket içi organizasyonun kişi üzerindeki etkilerini içeren dış etkenler… VERİMLİ BİR İŞ HAYATI İÇİN İZLENECEK YOLLAR Verimli çalışmak fazla mesai yapmakla karıştırılmamalı. Tam tersi daha az, keyifli ve tatmin edici çalışabilmelisiniz. Verimli olmak ise birkaç unsurun zincirleme olarak uygulanması ile gerçekleşir: Amaç ve hedefler saptanmalı ve özümsenmeli: Kurumun varmak istediği noktayı ve kısa dönemli hedeflerini net olarak saptamış ve çalışanların da bunları anlamış olması gerekir. Sistem ve prosedürler oturtulmalı: Aşırı kuralcılığa kaçılmamalı. Sistem adil olmalı. Kişilerin yetenek ve becerilerini göstermelerine olanak sağlanmalı. Kariyer olanakları kişilerle birlikte düşünülmeli. Doğru insanlar doğru işlerde çalışmalı: Her işe en uygun insanlar seçilmeli. Birçok insan yanlış işte olduğu için verimlerinin düşük olduğunun farkına dahi varamıyorlar. Doğru ve yeterli eğitim ve motivasyon sağlanmalı Motivasyon maddi ve manevi düşünülmeli. Yönetim ve koordinasyon iyi olmalı: Yöneticiler çalışanlarının başarıları için çalıştıkları takdirde başarılı olacaklarını anlamalı. Yeterli geri besleme sürekli sağlanmalı, dolayısıyla çalışanlar neyi iyi yaptıklarını ve neyi daha iyi yapabileceklerini sürekli bilir olmalılar. Doğrular yanlışlardan daha çok görülmeli. Böyle bir organizasyona iyi bir lider gerekir: Çalışanlarda güven uyandıran ve aidiyet hissini pekiştiren bir liderlik yukarıda sayılan unsurların yerinde ve zamanında uygulanmasını, hedeflere varılmasını ve yapılan işte başarı hissini tatmasını sağlar. VERİMLİ ÇALIŞMANIZI SAĞLAYACAK 14 SORU Verimlilik işveren ve çalışanın etkileşiminin sonucu ortaya çıkan bir durumdur.

Sonucu irdelerken öncelikle verimliliğin değişkenlerine bakmak gerekir. Verimlilikten bahsedebilmek için öncelikle kişisel hedeflerimizin belirgin ve net olması gereklidir. Bu hedefe ulaşırken de kişisel farkındalığımızı yaratmamız için aşağıdaki sorulara cevaplar vermeniz, zihnimizde yeni pencereler açacaktır. Ana hedefim nedir ve buna ulaşmak için gereken şeyleri yapıyor muyum? Bununla ilgili bir eylem ve zaman planım var mı? Verimliliğim yaptığım işe göre farklılık gösteriyor mu? Hangi durumlarda verimliliğim yüksek/düşük? Verimliliğimi düşüren/yükselten etkenlerin ne kadarı bana ne kadarı dış etkenlere bağlı? Kişisel değerlerim neler ve bunun ne kadarını iş yerimde bulabiliyorum? Görevlerimi başarmakla ilgili kişisel inancım ne durumda Görevlerim için gerekli yetkinliklerim yeterli düzeyde mi? Bütün kaynaklarımı kullanıyor muyum? Güçlü ve gelişmeye açık yönlerim neler? Bunlar için ne yapıyorum? İşleri erteleme eğilimim var mı? Varsa ne tip işleri? Yeterince etkin geribildirim alabiliyor muyum. Alamıyorsam sebebini araştırıyor muyum ? Ne kadar çözümü ben üretiyorum, ne kadar çözümü karşımdan bekliyorum? Tepkisel davranışlarım neler? Tepkim yerine çözüme odaklansam hayatım nasıl değişir? YÖNETİM SORUNLARI ÇALIŞANI ETKİLİYOR… Yönetim alanında geliştirilen yeni strateji, yöntem ve teknikleri dikkate almayan işletmeler, değişimin hızlı bir şekilde yaşandığı iş dünyasında, varlıklarını sürdürmelerinin de ötesinde, piyasadan yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Hizmet sektöründe faaliyette bulunan işletmeler açısından bu durum daha da önem kazanmaktadır. Çünkü işlerinin büyük bir bölümünün insan emeğine dayandığı hizmet işletmeleri, esasında çalışanı ve nihayetinde insanı temel alarak geliştirilen yönetim yaklaşımlarından, fazlasıyla yararlanmak durumundadırlar. İşlerinin gerçek sahibi oldukları ve çıkan sorunları da, kendilerinin çözebilecekleri anlayışına ve yetkinliğine sahip kılmak, yine işletmelerin izledikleri yönetimde yapılan yanlışlardan biridir. Personelin çözüm üretmesinin önüne geçilmiş olup personel kolaya alıştırılmış olur ve en ufak sorunlarda çözüm aramak yerine işin kolayına kaçarak top yöneticiye atılır. Bu yapılan en büyük yanlışlardan biridir.

Çalışanlar, tarafından ücretlerin düşüklüğü en sık gösterilen ayrılma sebebi olarak karşımıza çıkmakla birlikte, araştırmalar işten ayrılmaların büyük bir çoğunluğunun yönetim sıkıntılarından kaynaklandığını göstermektedir. Yönetimde olan çatırdamaların ve sıkıntıların personellere yansıtılması. Yönetimde olan fikir ayrılıkların personelleri zor durumda bırakması. Personele sürekli yanında çalışan olduğunun hatırlatılması. Personele sürekli her an işten çıkartılabileceği izlenimi verilmesi. İşletmeler ve personeller yapılan bu hataları anlayıp değiştirmeye çalıştıkları zaman verimlilik artışı konusunda problem yaşamayacaklardır. ÇUKUROVA MARKA PATENT KALİTE DANIŞMANLIK FİRMASI OLARAK Başta İstanbul olmak üzere Adana Hatay illerinde ve Bütün Türkiye’de marka tescil, patent tescil, endüstriyel tasarım tescil, barkod tescil, web sitesi ve domain tescil işlemleri, iso belgelendirme danışmanlık, firmalarda maliyetleri azaltma, verimlilik arttırma, stratejik yönetim ve karlılık artırma çalışmaları ile 14 yıllık tecrübemizle size hizmet vermekteyiz. Bununla birlikte Google seo uyumlu veya www.alexa.com kayıtlı organik seo çalışmalarıyla web sitesi sahiplerini internet ortamında güçlendirmeye çalışıyoruz. İsim hakkı, marka patent sorgulama, marka patent araştırma, marka patent tescili ve sınai mülkiyet konularında www.turkpatent.gov.tr kurumumuzun resmi marka vekilliği unvanı ile hizmetlerimize devam etmekteyiz.

Bunların yanı sıra ’’.com.tr’’ alan adı ile birlikte firmanıza ait 5’li ve 10, 20’li mail paketleri ile hosting hizmet sunmaktayız. Adana ve Hatay başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş’ta marka ve patent tescilinde aktif olarak firmalara destek sağlamaktayız. Firmanızdaki kuruluş büyüme ve verimlik arttırma süreçlerinde yanınızda olmak istiyoruz. Her türlü istek ve talepleriniz için bizlere 444 8 148 numaralı telefon hattımızdan, http://www.cukurovapatent.com web sitemizdeki iletişim formlarından isteklerinizi belirterek yardım alabilirsiniz. Daha güçlü bir Türkiye için birlikte çalışmak ve faydalı olmak üzere…

Günün Önemli Manşetleri
Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Hizmet Sektöründe Stratejik Planlama Ve ÖnemiÖnceki Haber

Hizmet Sektöründe Stratejik Planlama Ve...

Hizmet Sektöründe Stratejik Planlama Ve ÖnemiSonraki Haber

Hizmet Sektöründe Stratejik Planlama Ve...

Yorum Yazın

Bizim Kebap

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
istanbul oto gaz