Reklamı Geç
Muhtarın Yeri
Musullu Ticret
Haas Taş Sanatları
Hatay Alo Böcek
Osman Onbaşıgil

Osman Onbaşıgil

Mail: muallimosman01@hotmail.com

ALLAH MUHSİN KULLARINI SEVER

ALLAH MUHSİN KULLARINI SEVER

Yüce Allah Kur’anda: “Mallarınızı Allah yolunda tasadduk edin ve İhsanda bulunun. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Muhakkak ki Allah muhsinleri (iyilik edenleri) sever.” (Bakara-195) buyurduğu gibi Rabbimiz Allah muhsin kullarını her zaman sevmektedir. Peki Muhsin kime denir? İnsanlara daima iyilik eden, sahip olduğu nimetlerden Allah rızası için infak ve ihsanda bulunan, iyi ve güzel işler yapan müminler “Muhsin” insanlardır. Rabbimiz Allah biz kullarının güzel düşünmesini, güzel davranmasını, elinde bulunan nimetlerle Allah için insanlara ve çevresine iyilik ve ihsanda bulunmasını ister ve böyle kullarını “Muhsin” olarak vasıflandırır, onları en güzel şekilde mükafatlandıracağını müjdeler ve şöyle buyurur: "Kim muhsin olarak yüzünü Allah'a dönerse, o en sağlam bir kulpa yapışmıştır. Tüm ameller Allaha ulaşır." (Lokmân-22), "Kim muhsin olarak (iyiliklerde bulunmuş olarak) Allaha yönelirse, onun mükâfatı Rabbi yanındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de." (Bakara-112) Yüce Allah Kur’anda: “O Allah hanginizin daha iyi işler yapacağını sınamak için hayatı ve ölümü yaratandır.” (Mülk-2) buyurduğu gibi insanın yaratılış gayesi de budur, iyi ve güzel işler yapmak!.. İyilik ve infaklarda bulunmak!. Ve Yüce Allah bu konuda bizlere şu öğüdü verir: “Allah’ın sana verdiği şeylerle ahiret yurdunu kazan. Dünyadaki nasibini de unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun. Sakın yeryüzünde bozgunculuk (kötülük) yapma. Çünkü Allah, bozguncuları sevmez.” (Kasas-77) İman edip iyi iş yapan muhsin kullar hakkında Rabbimiz Allah şöyle buyurur: “İman edip iyi iş yapanlara Allah katında daha güzeli ve daha fazlasıyla karşılık vardır. Yüzlerine ne kara bir leke bulaşır, ne de aşağılanırlar. Cennet ehli işte bunlardır. Orada ebedî kalacaklardır.” (Yunus-26)

Muhsin bir kul olmanın en güzel yolu; insanın elinden geldiğince ve gücü yettiğince insanlara iyilikte ve ihsanda bulunmaktır. infakta bulunmaktır. Tasaddukta bulunmaktır. Tıpkı Rabbimizin bizlere ihsanda bulunduğu gibi!.. Bunu yapmayanlar ancak cimriler, nankörler ve bozgunculardır. Allah da onları sevmez… Muhsin olmak için her şeyden önce insanın düşüncesi ve niyeti temiz olmalı. Daima iyi ve güzel şeyler düşünmeli ve onları söylemeyi ve yapmaayı amaçlamalı. İnsanlara daima iyilik ve ihsanda bulunmalı. Zira Yüce Allah Kur’anda: “iyiliğin karşılığı ancak yine iyiliktir.” (Rahman-60) buyurduğu gibi Allah katında her iyiliğin karşılığı ziyadesiyle yine iyiliktir. Muhsin olmanın bir yolu da önce kendi nefsinden başlayarak kendisine, ailesine ve insanlara “iyiliği tavsiye etmesi ve kötülüklerden alıkoyması.” dır. Rabbimizin vahyi ile Lokman aleyhisselam oğluna şöyle demişti: “Yavrum! Namazı doğru kıl. İnsanlara iyiliği öğütle, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş şeylerdir.” (Lokman-17) Muhsin olmanın bir yolu da. “İnsanlarla olan ilişkilerde daima güzel söz söylemek” tir Zira peygamberimiz Hz.Muhammed aleyhisselam bir hadisinde şöyle buyurur “Her güzel söz sadakadır.” Bunun anlamı şudur; her güzel söz bir iyiliktir ve her iyilik bir sadakadır. Mesela kısa bir “Selamlaşma” bile bir iyiliktir, bir sadakadır. İyilikler çoğaldıkça insanın Allah katındaki değeri ve itibarı da artar. Bu nedenle mü’min hiçbir iyiliği küçümsememeli, küçük görmemeli ve gücü yettiğince iyiliklerde bulunmalı ve Allahın rızasını kazanmalı ve muhsin kulları arasına girmeli. Yüce Allah Kur’anda: “iyilikle kötülük bir değildir. Sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav. O vakit sana düşmanlıkta bulunan kimse, bakarsın ki, sana candan bir dost olur.” (Fussilet-34) buyurduğu gibi muhsin olmanın bir yolu da “Kötülükleri iyilikle savmak”tır. Çünkü iyilikler kötülükleri yok eder. İyilik eden daima iyilik bulur. Kötülük eden kötülük bulur. İyilik ettiğiniz o kötüler size dost olmasa bile o güzel davranışınız nedeniyle Allahın dostluğu ve sevgisi size yeter.. Allah her zaman iyiliklerin ve iyilerin dostudur. Yukarda ayetlerde ifade ettiğimiz gibi Rabbimizin müjdesi böyledir. Tüm güzelliklerin ve iyiliklerin kaynağı Rabbimiz Allahtır. Onun kitabı Kur’andır. Peygamberimizin güzel ahlakıdır. İnsan eğer muhsin bir kul olmak istiyorsa, önce nefsini kötülüklerden iman nuruyla temizlemeli sonra da yukarda da ifade ettiğimiz gibi güzel düşünüp güzel işler yapmalı, iyilik ve ihsanda bulunmalı. Eğer insan böyle yaparsa Rabbimizin sevdiği Muhsin kulları arasına girer. Ve Rabbimizin müjdelediği mükafatlara nail olur. İmanınız kavi ameliniz sâlih iyilikleriniz bol ömrünüz feyizli ve bereketli olsun! (muallimosman)

Günün Önemli Manşetleri

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Hit Abone Ol