Reklamı Geç
Musullu Ticret
Ceviz Ticaret
Özyurt Silah
Dostlar
Osman Onbaşıgil

Osman Onbaşıgil

Mail: muallimosman01@hotmail.com

ALLAHI O’NUN GÜZEL İSİMLERİYLE ANALIM !

 

 

ALLAHI O’NUN GÜZEL İSİMLERİYLE ANALIM !

 

Yüce Allah, eşi ve benzeri olmayan, bir ve tek olan, zâtı ile müsemma olan bir yaratıcıdır.

Bu nedenle Rabbimizi Allahı anarken, O’nu O’nun güzel isimlerinden biri ile anmamız gerekir. Başka isimlerle veya başka varlıkların isimleriyle değil. Aksi halde, böyle olumsuz bir davranış insanı şirke ve küfre götürebilir. Çünkü Allahı O’nun güzel isimleriyle anmak esastır. Allah, Kuran’da şöyle buyurur; “En güzel isimler ALLAH’ındır.

O halde Allaha bu isimlerle duâ edin!” (Araf-180) Kaldı ki, Yüce Allah’ın bilinen en az 99 ismi ve isim sıfatı varken, O’nu başka isimlerle anmak doğru değildir. Allah, buna razı da değildir.

Allah’ın adını O’nun güzel isimleriyle anmaktan çekinenler veya O’nu başka isimlerle ananlar veya adlandıranlar, genelde Allahın varlığını kabul etmeyen ve başka inanışta olanlardır.

Bu yanlışı çoğu kez müslümanlar da bilerek veya bilmeyerek yapmaktadırlar!.. Özellikle yabancı filmlerin ve yabancı eserlerin Türkçeye çevrisinde “Allah” lafzı yerine “Tanrı” lafzının kullanılması insanlarımızı bu yanlışa çok düşürmektedir. Bu gibi yanlışlar bizi Rabbimizin adı olan “Allah” lafzından ve dolayısıyla Allah’tan uzaklaştırmaktır!.. Diyeceğimiz şu ki; Rabbimiz Allahın birçok güzel ismi varken O’nu diğer inanışların ilahlarının adıyla anmak veya başka isimlerle anmak doğru değildir..“Tanrı seni korusun!”, “Kutsal ruh seni bağışlasın!” “Doğa gazaba geldi ve insanları cezalandırdı”, “Aşkı, Aşk Tanrıçaları yarattı” , “Gökteki Tanrılar isterse olur”, “Tanrıların gücüne karşı gelemezsin. Tanrı aşkına!.. gibi. İfadeler inancımıza uygun değildir.

İslam inancında “Tanrı” veya “Tanrıçalar” yoktur. Allah’ın böyle isimleri de yoktur. O’nun zâtını ve sıfatlarını ifade eden ve zâtına has güzel isimleri vardır. Bir yabancı filozofun ((James Cinz) da bir sözünde: “Bütün dünya ve üzerindeki hayat, bir tesadüf değildir, buna milyonda bir ihtimal dahi yoktur. Yıldızların düzeninin de tesadüfen kurulmasına imkan yoktur. Binlerce yıldızın büyük bir hızla ve birbirine çarpmadan seyretmeleri tesadüfen olabilir mi?...” dediği gibi, bu dünyada hiçbir şey tesadüfen olmuş değildir. Bu sâbit iken ve tüm mükevvenâtın ve mahlukâtın yaratıcısının da; bir ve tek olan Allah olduğu sâbit iken; Allah’ı O’nun güzel isimleriyle anmayı bırakıp da, O’nu sonradan yaratılmış olan, varlıkların isimleriyle veya kendi beynimizde oluşturduğumuz isimlerle anmamız doğru olur mu? Elbette olmaz!. Eğer böyle yaparsak, kullandığımız kelimelere ilahlık yüklemiş olmaz mıyız?..

Veya Yüce Allahı, o varlıklara benzetmiş olmaz mıyız?.. Veya O’na ortak koşmuş olmaz mıyız?..

Bir düşünün bakalım! Bazıları bunu bilmeyerek kullanmış olsa da sonuç değişmez. Meselâ bir insan zehiri iyi niyetle su niyetine içse, sonuç yine ölümdür. “Ben onu, su niyetine içmiştim” demesi onu ölümden ve sorumluluktan kurtarır mı?. Bu bağlamda Allah’ı O’nun isimlerinden başka herhangi bir isimle anmak insanı sorumluluktan ve günahtan kurtarmaz. “Ben iyi niyetle kullanmıştım” demesi de mazeret olmaz. Çünkü Allah insana akıl ve düşünme yeteneği vermiştir ve Allah kendisine ortak koşulmasını yani şirki affetmez. Öyle ise sevgili dostlar Müslüman eğer gerçekten Allaha inanıyorsa O’nu anarken de duyarlı olmalı ve Allahı anarken, mutlaka O’nu O’nun güzel isimleriyle anmalı.

Eğer yanlışlıkla başka isimlerle andığı olmuşsa Allahtan af dilemeli ve Allahı O’nun güzel isimlerinden biriyle anmalı ve öyle duâ etmeli.

Allah’ın birçok güze ismi var ve en güzeli “ALLAH” ismidir ve en çok kullanılanı da budur, sonra “RAB” sıfat ismi gelir ki, Allah lafzından sonra en çok kullanılan isim de budur.

“Hamd, şükür yalnız âlemlerin Rabbi içindir.” (Fatiha-1) “Yâ Rabbi! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi o gününün (cehennem) azabından koru” (Bakara-201) ayetinde olduğu gibi. Allahı O’nun güzel isimleriyle anmak tesbihattır, ibadettir, duâdır, rahmet ve berekettir. Her hayırlı işe Allah’ın adıyla başlamak, o işi hayırlı, feyizli ve bereketli kılar.

Bu nedenledir ki; tüm Müslümanlar, her hayırlı işe “Bismillahirrahmânirrahîm” (Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla) diyerek, Allah’ın adını anarak başlar. biz de öyle yapalım ve Allahı anarken; O’nu, O’nun zâtıyla müsemmâ olan güzel isimlerinden biriyle analım ve “ Rabbimiz Allah’ tır.” diyenlerden olalım!.. Yüce Allah Kur’anda: “Beni anın ki, Ben de sizi (rahmetimle) anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin.” (Bakara-152) buyurduğu gibi Allahı anmak hem Allah’ın bir emridir, hem de Allah’ın rızasını, sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmaya ve dolayısıyla da O’nun sonsuz rahmet ve mükafatını elde etmeye vesile olan güzel bir tesbihattır, güzel bir duâdır.

Öyleyse sevgili dostlar, Allahı, O’nun zâtıyla müsemmâ olan güzel isimleriyle analım ve Kur’an ifadesiyle; “Rabbimiz Allah’tır” (Fussilet-30) diyenlerden olalım ki, Allahın rahmeti, mağfireti ve ihsanı bizimle olsun! (muallimosman)

Antikya

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Güneyler