Reklamı Geç
Dostlar Kasabı
Dostlar
Zeno Mobilya
Tosthane
Süleyman GÖKSU

Süleyman GÖKSU

Mail: [email protected]

Allahü Teala’ya İman

Allahü Teala’ya İman

İmanın altı şartından birincisi Allahü Teala’ya imandır. Allahü Teala’ya iman, tevhidden (onun birliğine inanmaktan) ibarettir.

Allahü Teala bütün kainatın, her şeyin yaratıcısıdır. İbadet edilmeye lâyık olan ancak Allahü Teala’dır. Ondan başka ibadete lâyık bir zat yoktur. Noksan sıfatlardan münezzehtir, uzaktır, kemal sıfatları vardır:

Allâhü Teâlâ’nın Sıfat-ı Zatiyyesi altıdır:

Vücud: Var olmak. Allahü Teala vardır. Kıdem: Evveli olmamak; ezeli olmak. Allahü Teala’nın varlığının evveli yoktur. Beka: Sonu olmamak; ebedi olmak. Allâhü Teâlâ’nın varlığının sonu yoktur. Vahdaniyet: Birlik. Allahü Teala zatında ve sıfatlarında tek olup, ortağı yoktur. Muhalefetün lilhavadis: Yaratılanlara hiç benzememek. Allahü Teala sonradan olan hiç bir şeye benzemez. Akla ne gelirse Allahü Teala onun gayrıdır. Kıyam binefsihi: Allahü Teâlâ varlığında hiç bir şeye muhtaç değildir.

Allahü Teala’nın Sıfat-ı Sübutiyyesi sekizdir:

Hayat: Allahü Teâlâ diridir ve dirilticidir. İlim: Bilgi. Allahü Teâlâ her şeyi bilir. Allahü Teâlâ kalplerde gizlenen niyetleri dahi bilir. Semi: İşitmek. Allahü Teâlâ her şeyi işitir. Basar: Görmek. Allâhü Teâlâ her şeyi görür. Allahü Teâlâ karanlık gecede, kara taşın üzerinde, kara karıncanın yürüdüğünü görür ve ayağının sesini işitir. İrade: Dilemek. Allahü Teâlâ ne dilerse onu dilediği gibi işler. Kudret: Gücü yetmek. Allahü Teâlâ her şeye kadirdir. Kelam: Konuşmak. Allahü Teala’nın harf ve sese muhtaç olmadan konuşması demektir. Kur’ân-ı Kerim, Allah’ın kelâmıdır. Tekvin: Yoktan var etmek, meydana getirmek, yaratmak. Allahü Teala bütün mahlukların yaratıcısıdır.

Allahü Teala’yı bilmek, bu sıfatları bilmek ile olur.

Allahü Teala’nın şanı büyük olan zatını kimse bilemez, bilmek için düşünmek caiz değildir. Allahü Teâlâ şöyle midir böyle midir, diye akıllara ve fikirlere gelirse; Allahü Teala’nın zatı ve sıfatları akla gelen hayallerin tamamından münezzehtir ve uzaktır.

Dilan Polat

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Akabe