Reklamı Geç
OZART Yapı Sami Altınöz
Ekrem
Diva Otel
HM İnşaat Mustafa Karadeniz
HÜLYA İSKİFOĞLU

HÜLYA İSKİFOĞLU

Mail: [email protected]

Anlaşılır Şeyler Söylemeli Artık!

 

Anlaşılır Şeyler Söylemeli Artık!


Anlaşılır olmaksa maksat eğer, anlaşılır şeyler söylenmeli kayda değer. 

Bu kadar zor olmasa gerek bunun yolu; araz olmamalı cümleler. Herkesin anlayacağı bir dil olmalı; daha duru ve sade seçilmeli kelimeler. Anlam kazanmalı meramlar. Anlamını yitirmiş ne varsa silinmeli saniyen. 


​Ortak akıl ve kabullerin, hak, hukuk, adalet ve özgürlük algılarını göz ardı etmeden kurulmalı cümleler. Toplumsal ilişkiler, insani değerler nezdinde karşılık bulmalı. İnsanlıktan çıkaran fırsatçılık anlayışı tart edilmeli ve dahi zam öncesi ürün depolayanlar, sürümden kazanamayan tarihe karışmış bir milyoncular anlayabilmeli sitemkâr cümleleri… 


​Egzistansiyalist olasılıklara, düalist perspektiften bakmaktan sıyrılıp ve artık kışa girmeden kurulan turşuların, konservelerin, milli hasılaya olmayan katkıları, faideleri, iktisattan ve ekonomiden çıkışları, ve hatta anlatması hayli zor bir rivayetten “epistemolojik kopuşları” herkesin anlayacağı, her kesime hitap eden, açık, kolay ve anlaşılır bir dil ile anlatılmalı… 


Bir düşünceyi anlatmak, yorumlamak ne kadar gebeyse anlaşılır kelimelere, yorumu da ölçmek, tartmak,karşılaştırmak, bahsi geçen meselelerin özünü bir o kadar ilişkilendirmek ve süzmek gerek akıl süzgecinde. Bir düşünce ve eylemin yorumsal aktarımını, kabul edilemez olanın neden ve niçinini, mümkün ve makul olanla sorgulayabilmek gerek her daim. Kayıp balıkların duygusal savaşlarını, altı aylık direktifle yediden yetmişe uyurların, hipnozun etkisinden çıkamayıp, bir ihtimal uyandıklarındaki zamansal aşımını,güllük gülistanlık vaatleri tevilsiz konuşup açığa kavuşturmak son tahlilde!...


Ve bütün meselelerde olduğu gibi, yine anlam arayışlarını meşgul eden bir mesele de; yüksek enflasyona sebep gösterilen kültürün; türü mü? yüksekliği mi? yahut düşüklüğü mü? muammasına açıklık getirmek gerek!...


Meselenin gereklerini irdelemek, konuşmak, özümsemek yerine, yani gerekler yerine gerekçeler üzerinden çeşitli zaman ve dönemlerdeki uygulama örneklerini ve ifadelerini kullanarak, meselenin maksimize yahut minimize ve nihayetinde ‘istismar’ edildiği, tetkik etme bakımından belki daha anlaşılır bir tabir olur bu minvalde. 


Gerekçelerin kılıfa uyarlanması; anlaşılır, açık ve net konuşulmalı, anlaşılmalı artık… 

Meselenin özüne özen gösterilmeli. Merak ve eleştiri sahalarının, dünyayı özgür bir bakışla seyreyleme hasleti ile bağdaşıp bağdaşmadığına bakılmalı! Bu görmezden ve bilmezden gelinmezliklerin,gerekçeler ile süregidecek daimi vahameti konuşulmalı, anlatılmalı örneğin... 


Anlaşılır şeyler söylemeli artık…

Gereklerin yerini gerekçeler, menfaatler almamalı… 

Tutuk olmamalı düşünceler, cümleler.

Herkesin, her kesimin vicdanına hitap etmeli…

Anlaşılır şeyler söylemeli !...

 

Diva Otel

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Alo Böcek