Reklamı Geç
Tunas
istanbul oto gaz
Samandağ Hastanesi
Teras Acua Otel
Osman Onbaşıgil

Osman Onbaşıgil

Mail: muallimosman01@hotmail.com

BANA BİR HARF ÖĞRETENİN KIRK YIL KÖLESİ OLURUM

 

“BANA BİR HARF ÖĞRETENİN

KIRK YIL KÖLESİ OLURUM”

(Hz.Ali)

 

Hz.Ali (r.a.) tarafından söylenen bu veciz söz; okumanın, öğrenmenin ve ilmin önemini ve değerini ifade eden çok anlamlı bir sözdür. Ve grçekten insanlar okumayı ve yazmayı ve bilmediklerini öğrenmek için yıllarca emek sarfederler, yıllarca sıkıntı ve zahmet çekerler. Okullara giderler, kütüphanelere giderler, Uzak memleketlere giderler, ilmin tâlibi ve kölesi olurlar. Sonra ilim onlarrın en sadık mürşidi ve en sadık dostu olur. Devletler ve toplumlar çeşitli kademelerde okullar açarlar, öğretmenler görevlendirirler. Kitaplar yazarlar, Kütüphaneler kurarlar. Neden? İnsanlar okumayı ve yazmayı öğrensinler, okusunlar, bilgili ve kültürlü olsunlar, hayatlarını en iyi şekilde tanzim etsinler, müreffeh ve huzurlu bir hayat yaşasınlar diye.

Çünkü, bildiğimiz gibi her türlü kötülüğün, ahlaksızlığın, sapıklığın ve inançsızlığın temelinde bilgisizlik ve cehâlet (bağnazlık) vardır. İnsanlar câhil oldukları zamanlarda hem insanî yönden, hem de medenî ve ahlakî yönden geri kalmışlardır. Bilgisizlik ve cehâlet nedeniyle insanlara sirayet eden pek çok kötü alışkanlıklar ve ahlaksızlıklar geçmişte toplumları perişan ve huzursuz etmiş ve geçmişte pek çok kavim ve millet doğru yoldan sapmış, zalimleşmiş ve hayasızlaşmış ve birbirine zulmederek helâk olmuştur. Zira câhil olan insan, insanî ve ahlaki değerlerden yoksun olur her türlü kötülüğü ve zulmü işler. Nefsine ve insanlara karşı zâlim, Allaha karşı âsi olur! Câhil insanlar yaptıkları kötülükler ve iffetsizlikleriyle hem kendilerinin, hem de toplumun güven ve huzurunu bozarlar. Hem kendilerine zarar verirler, hem de diğer insanlara ve diğer varlıklara zarar verirler... Bu nedenle iyiyi, doğruyu, Hak ve hakikati, barışı ve huzuru elde etmek için okumak ve öğrenmek çok önemlidir. Öğreneceğimiz bir harf, bir kelime bile olsa!. Bizi yaratan Rabbimiz Allahın peygamberimize ve bizlere ilk emri “Oku” olmuş ve şöyle buyurmuştur: “Oku! Seni yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Senim Rabbim sonsuz kerem (iyilik) sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten odur. İnsana bilmediklerini öğreten odur.” (Alak:1-5) Peki, neyi okuyacağız? İnsan bilmediklerini öğrenmek, iyiyi ve doğruyu, güzeli ve faydayı bulmak için her şeyi okumalı. Başta mukaddes kitabımız Kur’anı (içeriğini ) okumalı, bilim kitaplarını okumalı. Okuyabildiği herşeyi okumalı. Hatta Rabbimizin ifadesiyle İnsan kendini okumalı, arz ve semayı okumalı, arz ve semada bulunan herşeyi okumalı. Ama insan okuduğu ve öğrendiği her bilgiyi, her haberi hemen doğru olarak kabul etmemeli, okuduklarını, öğrendiklerini tefekkür etmeli, akıl ve mantık süzgecinden geçirmeli, doğru ve faydalı olanları almalı ve hayatına uygulamalı. Böylece huzuru ve refahı elde etmeli. Çünkü edinilen bilgilerin içinde iyisi de vardır, kötüsü de, faydalısı da vardır, zararlısı da. Bu nedenle öğrenirken elde edilen verileri iki kısma ayırırız. Evren ve evrendeki varlıkları ve olayları gözleme, inceleme ve araştırma sonucu elde edilen her türlü veriye “Bilgi” diyoruz. Bilgilerden insanlığa faydalı olanlarına da “İlim”- “Bilim” diyoruz. Meselâ; Tıp ilmi, Astronomi ilmi, Fıkıh ilmi, Ahlak ilmi. v.s. gibi. İnsan daima ilmin peşinde olmalı. ilmin kölesi olmalı!.. Çünkü ilimdir insanın mürşidi ve en sadık dostu. İlimdir insanın hayat ve huzur reçetesi. Böyle yaparsa insan dünyanın en mutlu en özgür ve en huzurlu insanı olur.Tabi, toplumlar da öyle!. Bu nedenle peygamberimiz bizlere şu öğüdü verir: “İlim Çinde dahi olsa gidip onu alın.” Bu nedenle Rabbimiz Allah okuyup ders ve öğüt alalım, hayatın güzelliklerini ve ilkelerini bilelim ve güzel bir hayat yaşayalım diye hem okumayı emretmiş, hem de bir ilim ve öğüt hazinesi olan mukaddes kitabımız Kur’anı bizlere göndermiş ve şöyle buyurmuştur: “Bu kitab (Kur’an) âyetlerini okuyup düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek (bereketli) bir kitaptır.” (Sâd-29)

Bu nedenle sevgili dostlar, yeni bir Eğitim ve Öğretim yılına başladığımız bu günlerde tüm anne ve babalar ve veliler çocuklarımızın eğitimine ve öğrenimine çok önem vermeliyiz ve azami derecede destek olmalıyız. Hatta, Peygamberimiz şu hadisinde: “Ya öğrenen olun, ya öğreten, ya da onları destekleyenlerden olun, sakın dördüncüsü (cahillerden) olmayın. Yoksa helâk olursunuz.” buyurduğu gibi bizler de onlarla birlikte okumalıyız, hep birlikte hem öğrenci, hem öğretmen olmalıyız, Rabbimizin ifadesiyle birbirimize daima iyilikleri öğütlemeliyiz, kötülüklerden sakındırmalıyız, Topyekün bir ilim seferberliği yapmalıyız ki, ilim sayesinde, gerçek huzuru ve gerçek saadeti hep birlikte yaşayalım. Yoksa hep birlikte cahil oluruz ve kendi elimizle kendimizi tehlikelere atarak hep birlikte helak oluruz. Bu nedenle; okumak ve öğrenmek çok önemli. Bu nedenle Rabbimiz “Okuyun!” buyurur. Bu nedenle Hz.Ali: “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.” der. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize, anne ve babalara ve tüm milletimize yeni öğretim yılında sağlık, huzur ve başarılar dilerim. Allah yâr ve yardımcımız olsun!. (muallimosman)

Günün Önemli Manşetleri

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Odabaşı PTT