Reklamı Geç
Mehmet Bayrak
Bre Ciğerim
Antikya
Musullu Ticret
Necmi Özdemir

Necmi Özdemir

Mail: [email protected]

Dijital ikiz şehirler

 

Dijital ikiz şehirler

 

 

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), şehirlerde dijital ikiz uygulamaların geliştirilmesini ve benimsenmesini hızlandırmak için Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi (CAICT) ile birlikte çalışıyor.

 

Dünya Ekonomik Forumu'nun Kentsel Dönüşüm Platformu, Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi (CAICT) ve diğer paydaşlarla birlikte, 2021'de endüstri konsensüsünü teşvik etmek, vizyon ve standartlar oluşturmak için dijital ikiz şehirler üzerine üç yıllık bir proje başlattı. Proje şehirleri  daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve yaşanabilir hale getirebilmek için kamu-özel ortaklıkları işbirliği ile  fiziksel dünyanın dijital modeliyle ilgili veri kalitesi ve güvenliğiyle ilgili beklenmeyen zorlukların ele alınmasına hizmet edecek.

 

Şehirler, insan uygarlığında önemli bir başarıdır ve modern ekonomik kalkınma ve sosyal faaliyetler için ana katalizördür. Şehirler hızla büyürken, COVID-19 pandemisinin neden olduğu ekonomik durgunluk ve zayıflık, artan karbon emisyonları ve çevre kirliliği, nüfus yoğunluğu nedeniyle kentsel trafik sıkışıklığı ve doğal koşulların (sel ve fırtına gibi afetlerin) etkisinde kaldığı kentsel kırılganlık gibi bir dizi zorlukla da karşı karşıyadır.

 

Bu koşullar altında, “dijital ikiz şehir”, dünyanın dört bir yanındaki politika yapıcılara şehir yönetimini iyileştirme, endüstriler ve insanlar için elverişli bir kentsel ekosistem yaratma konusunda potansiyel bir çözüm sunuyor.

 

 

Dijital İkiz Şehir nedir?

 

2017 yılında “dijital ikiz şehir” kavramı ilk olarak CAICT tarafından önerilmiş ve akıllı şehirlerin planlanması ve inşasında kullanılmıştır. Dijital tanımlama, otomatik algılama, ağ bağlantılı, kapsayıcı bilgi işlem, akıllı kontrol ve platform hizmetlerinden oluşan bilgi teknolojisi sistemlerine dayalı olarak, holografik simülasyon, dinamik izleme, gerçek zamanlı teşhis ile dijital alanda fiziksel şehirle eşleşen dijital bir şehir yeniden yaratılır. Sonuç olarak  bu, şehrin tüm unsurlarının dijitalleştirilmesini ve sanallaştırılmasını, tüm metropolün gerçek zamanlı görselleştirilmesini, akıllı ve işbirlikçi kentsel operasyon ve yönetimin desteklenmesine yardımcı olur.

 

Dijital ikiz şehir inşası için “4+5” çerçevesinde dokuz temel unsur

 

 

Dört Çekirdek Öğe

 • altyapı

Bilgi altyapısı, dijital ikiz şehir için veri tabanı haline geliyor.

 

 • Veri Kaynakları

Tam zamanlı ve tam hacimli veri kaynakları, fiziksel şehrin dijital ikizinin temel bileşenleridir.

 

 • Platform Kapasitesi

Dijital bir ikiz şehrin inşasının, birleşik bir diyalog arayüzü ve işletim sistemi sağlayan şehir düzeyinde bir platform tarafından desteklenmesi gerekiyor.

 

 • Uygulama Senaryoları

Dijital ikiz şehir uygulamaları kentsel üretim, yaşam ve ekolojinin birçok alanına girmiştir.

 

Beş Dış Unsur

 

 • Strateji ve Mekanizmalar

Stratejilerin ve mekanizmaların geliştirilmesi, dijital ikiz şehirler için politika ortamını optimize edecek ve dijital ikizlerin standart, düzenli ve sağlıklı gelişimini teşvik edecektir.

 

 • Paydaşlar

Yerel yönetimler, vatandaşlar, düzenleyiciler ve şehir operatörleri gibi paydaşlar, dijital ikiz şehir teknolojilerinin önemli tasarımcıları, inşaatçıları ve kullanıcılarıdır ve dijital ikiz şehir ekosisteminin önemli bir bileşeni olacaktır. 

 

 • Finansman ve İş Modelleri

Finansman ve iş modelleri, kaynak  tahsisini ve dijital ikiz şehir programlarının yapım ve işletim süreçlerini optimize etmenin temel araçlarıdır. Ayrıca dijital ikizlerin etkinliğini de etkilerler.

 

 • Standartlar ve Değerlendirme

Standartlar ve değerlendirme, dijital ikiz şehirlerin inşasında izlenen düzenlemelerdir; dijital ikiz şehir proje operasyonlarının değerlendirilmesi için de önemli referanslardır.

 

 • Siber güvenlik

Veri yakınsaması ve kullanıcı ölçeğinin benzeri görülmemiş boyutlara ulaşmasıyla birlikte siber güvenliğin önemidaha da belirgin hale geldi.

 

Kamu ve özel sektör paydaşları

 

Dijital İkiz Şehirler: Çerçeve ve Küresel Uygulamalar raporu, dijital eşleştirmenin konsept (kavram) aşamasından uygulamaya nasıl geçtiğini gösteriyor. Şehirlerde dijital ikiz teknolojilerin geliştirilmesini ve kullanımını hızlandırmak için kamu ve özel sektör paydaşlarını bir araya getiren çok yıllı bir işbirliğinin ilk çıktısıdır.

 

Kunming ve Shenzen (Çin), Georgetown, Malezya, New Mexico, ABD ve Renne (Fransa)  dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından örnek olay incelemelerinden yararlanıyor. Rapor ayrıca, bu yeni dijital araçlar ve uygulamalar paketi etrafında kapasite ve uzmanlık oluşturmaya yönelik çalıştaylarla tamamlanacak.

 

Dünya Ekonomik Forumu Kentsel Dönüşüm Başkanı Jeff Merritt, "Bu girişim, dünyanın dört bir yanındaki şehirler sosyal, politik ve ekonomik istikrarsızlık ve artan kamu hizmetleri talepleri ile boğuştuğu için kritik bir zamanda geliyor" dedi. 

Şunları ekledi: “Covid-19 salgını, daha dirençli ve geleceğe hazır şehirler sağlamak için veriye dayalı operasyonların öneminin altını çizerken, aynı zamanda dijitalleşmeyle birlikte artan yönetişim ve güvenlik zorluklarını ortaya çıkardı.”

 

Dijital İkiz Şehirler: Çerçeve ve Küresel Uygulamalar raporuna göre , dijital ikiz şehir  “üç vizyonun peşinden gidiyor”:

 • daha yoğun ve verimli kentsel üretim ve operasyon

 • yaşanabilir ve kullanışlı kentsel yaşam alanları

 • sürdürülebilir bir kentsel ekolojik çevre.

Dijital ikiz teknolojilerinin potansiyelini ortaya çıkarmaya yardımcı olmak için ortaklık, sonraki iki raporda iyileştirilecek olan beş odak alanı belirledi: garanti veri kalitesi ve güvenliği,  benimseme için teknik eşiği düşürmek,  yenilik yapmak, endüstriyel standartları iyileştirmek,  iş modelleri geliştirmek.

 

Raporda verilen kullanım örnekleri arasında kentsel mekansal yerleşimin optimize edilmesi, karmaşık kavşaklardaki trafik sıkışıklığının giderilmesi, doğal afetlere karşı simülasyon ve müdahalelerin prova edilmesi ve acil durum tahliye planlarının bilimsel olarak formüle edilmesi yer alıyor.

 

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi Başkanı Xiaohui Yu, “Şu anda dijital ikiz şehir konsept aşamasından uygulama aşamasına geçiyor” dedi.

Şunları ekledi: "Sahada önceki araştırmaları dünya çapındaki pratik dijital ikiz şehir örnekleriyle birleştiren rapor, dünyadaki tipik vakaları özetliyor ve şehir yöneticilerinin yanı sıra dijital ikiz teknolojisini aktif olarak benimseyen girişimciler ve yatırımcılar için referans değeri taşıyor."

 

Çin Mühendislik Akademisi akademisyeni Hequan Wu'ya göre, dijital ikiz hala önemli zorluklarla karşı karşıya. “Mevcut zorluklar arasında teknolojinin hala geliştirme aşamasında olduğu gerçeği, platform modellerinin standardizasyonunun olmaması, şehrin organizasyon yapısını ve yönetim sistemini yeniden uyarlama ihtiyacı ve veri güvenliği ve gizlilik koruma riskleri yer alıyor” dedi Wu.

 

Dijital ikiz teknolojisini geliştiren Dassault Systèmes'in Altyapı ve Şehirler Stratejisinden sorumlu Başkan Yardımcısı Simon Huffeteau, birkaç yıl boyunca alınan dersler ve dünya çapında onlarca proje ile “akıllı şehirleri deneme zamanının artık geride kaldığını” düşünüyor.

 Şunları ekliyor: "Bu ortak rapor sanal bir ikiz stratejisini tanımlamak ve bir planı uygulamaya koymak için rehberlik ve en iyi uygulamaları sağlıyor. Tüm paydaşlara bir şehrin veya bölgenin amaca yönelik sanal ikizini sağlamak için şehirlerin ve işletmelerin bu yeni kamu hizmetini icat etmesine ve yaratmasına izin verecek:

 

Sonuç

Dijital ikiz şehir yeni bir konsepttir(kavramdır); dijital teknolojideki yenilikleri kentsel operasyonel mekanizmalarla etkili bir şekilde birleştiren ve kentsel iyileştirme için uygun bir yol sağlayan gelecekteki sürdürülebilir kalkınma için bir kentsel planlama ve inşaat modeli sunar. Fiziksel ve dijital şehirlerin hassas haritalaması, sanal-gerçek entegrasyonu ve akıllı geri bildirimi sayesinde, daha güvenli, daha verimli kentsel faaliyetleri ve daha kullanışlı ve kapsayıcı günlük hizmetleri teşvik etmenin yanı sıra daha düşük karbonlu, sürdürülebilir ortamlar yaratmaya yardımcı olur.

Bununla birlikte, dijital ikiz şehirlerin gelişimi hala birincil aşamadadır. Parçalanmış anlayış, olgunlaşmamış teknoloji ve belirsiz iş modelleri gibi birçok zorlukla karşı karşıya. Bu rapor, dijital ikiz şehirleri tanımlamanın ve özelliklerini ortaya koymanın yanı sıra, dünyadaki etkin uygulamalara dayalı olarak dijital ikiz şehirlerin geliştirilmesine yönelik  “4+5” çerçevesini  ve politika önerilerini ortaya koymaktadır.

Sevgiyle ve Sağlıkla Kalın.

ncmCozdmr

 

Kaynaklar

 1. www smartcitiesworld net/digital-twins/world-economic-forum-partners-to-accelerate-digital-twins-in-cities

World Economic Forum partners to accelerate digital twins in cities

Digital twins

21 Apr 2022

by SmartCitiesWorld news team

 

 1. www weforum org/reports/digital-twin-cities-framework-and-global-practices

Reports

Published: 20 April 2022

Digital Twin Cities: Framework and Global Practices

 

 1. www3 weforum org/docs/WEF_Global_Digital_Twin_Cities_Framework_and_Practice_2022.pdf

Digital Twin Cities:

Framework and Global Practices

INSIGHT REPORT

APRIL 2022

 

 1. initiatives weforum org/digital-twin-city

Global Digital Twin Cities

 

 1. initiatives weforum org/digital-twin-city/about

What is a Digital Twin City?

 

Hüsnü Baysal’ın katkılarıyla

Dilan Polat

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Akabe