Reklamı Geç
Samet İnşaat
Cemali inşaat
Musullu Ticret
Muzaffer Tuncer Black White
Abdulkadir Uçar

Abdulkadir Uçar

Mail: kdrucar03@hotmail.com

EY AKIL, SENİN İKAMETGÂHIN NERESİDİR?

 

EY AKIL, SENİN İKAMETGÂHIN NERESİDİR?

   İnsan anatomisi incelendiğinde Sâni-i Hakîm'in muhteşem sanatı apaçık müşahede edilir. Yaratılışımızda en küçük bir hesap hatası olsaydı,hiçbir âzamızda aktivasyon ve âzalar arasında koordinasyon olmazdı. 

   Şimdi, vücudumuza en değerli âzan hangisidir? Diye sorulsa, hepsi birbirinden değerlidir,der. Beyin ise, derûni olarak incelediğinde  çok daha büyük bir öneme haiz olduğu anlaşılır. Ben beynin çok yönlü bir mucize olmasından ziyâde aklımıza ikametgâh olması noktasından bakıyorum bugün. Beynin fonksiyonları incelendiğinde, vücudun en üstünde, üst düzey güvenliği olan bir alanda konuşlandırıldığına şaşırmayız.Adeta bir komuta merkezi olan beyin, organlar arası iletişimi,saliselerle ifade edeceğimiz bir sürede sağlayarak, hayatımızı güvenle,konforla,emniyetle sürdürebilmemizi sağlar. 

   Anatomik bir mucize olmasından bahis açmayacağımızı,bu analitik tespitleri değerli hekimlerimize bıraktığımızı ifade etsek de, gözün, görme olayının,kulağın, işitme olayının nasıl gerçekleştiğini,beynin buradaki icra ettiği fonksiyon yönüyle nasıl da harikalar harikası bir cihaz olduğunu söylemeden de geçemeyiz.

   Gelelim aklımıza ikâmetgâh olması cihetiyle beyine. Eşimle yaptığımız bir muhaverede, aklın ikametgâhının kişilere göre değişkenlik gösterebileceğini,mesela bazılarının aklının midesinde  olduğunu müstehzi bir eda ile ifade etti. Aklın dalak ce böbreklerde aranmayacağını bilmek için çok da tıp bilgisine sahip olmamız gerekmez. Beyin önemine binaen en üste, akıl da önemine binaen beyin içerisine konuşlandırılmıştır. Hangi yaşta olursa olsun,insan, aklına tâbi olmadığı,hislerine ve nefsine tabi olduğu sürece, aklı beyinde de bulmak mümkün olmaz. Bunun içindir ki heves ve hislerine tâbi olanlar için "aklı bir karış havada"deyimi yakıştırılır. Mademki aklın ikametgâhı beyindir dedik, o halde bu ikametgâhın bakımı,temizliği ,gerekirse onarımı hatta ve hatta beslenmesi ve bütün bunların zamanında ve ölçü dahilinde yapılması ve bunlar için de bilinçli rehberlerin gerektiği gerçeği de önümüze çıkar. Beyin beslenmesi, gelişme çağındaki çocuklarda çok önemlidir, bilim insanları,gelişme çağındaki çocuklara bol miktarda ceviz yedirilmesini önerirler. Ben, beynin bunun yanında ulvî gâyelerle de beslenerek iki cihetten beslenmesinden yanayım. Onun için, küçük çocuklara anneleri tarafından kulaklarına fısıldamak sûretiyle güzel sözler,güzel gayeler aşılanmalıdır. Cihan fatihi,Fatih Sultan Mehmet'in kulağına annesi küçük yaşlardan itibaren sen fatih olacaksın,sen cihan hükümdârı olacaksın,sen adaletle hükmedeceksin diye besleme yapmıştır.

Aksi takdirde ulvi gâyeler öncelenmez ise, beyin sadece maddî düşünen, kâr-zarar hesabı yapan,rikkatin ve re'fetin olmadığı, merhametin,vicdanın olmadığı bir akla ikametgâhlık yapar.

   Bir Kızılderili atasözü " Biz akıl atımızı öyle hızlı sürdük ki, ruh atımız(vicdan,merhamet,rikkat ve re'fet)geride kaldı." Der. Biz anne-baba ve öğretmenler olarak çocuklarımızın yaşam coach (koçu) olmalı ,çocuklarımızın his ve heveslerini değil,akıllarının ikametleri olan beyinlerini beslemeli,Molla Ak Şemseddin,Molla Gürani,Molla Hüsrev misâli, çocuklarımızı abesiyetle iştigalden ve onları şiddete yönelten unsurlardan uzak tutup, onların içlerindeki gizli yeteneklerini ve farklı zekâ yönlerini keşfedip, besleyerek geliştirmeli ve müspet faaliyetler yapmaya kanalize etmeliyiz. Bunu yapamaz isek akıl ikametgâhları kirli ve menfî bir nesil bizi kuşatacak. 

   Çok saygılarımla...

10/09/2021

youtube

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Hit Abone Ol