Reklamı Geç
Arme Güvenlik
Yükseliş Koleji
Komagene
Haas Taş Sanatları
Osman Onbaşıgil

Osman Onbaşıgil

Mail: muallimosman01@hotmail.com

Helâl Lokma İyilik ve Cennet Gıdasıdır Haram Lokma kötülük ve Cehennem Ateşidir

 

Helâl Lokma İyilik ve Cennet Gıdasıdır

Haram Lokma kötülük ve Cehennem Ateşidir.

 

Rabbimiz Allah Kur’anda: “Ey insanlar! Yeryüzündeki nimetlerin helâl ve temiz olanlarından yiyin...” (Bakara-168) buyurarak helal ve temiz lokma yememizi emreder.

Çünkü insanın anatomi yapısı bunu gerektirir. Helâl lokma insanın yapısını, kalbini ve ruhunu temiz tutar, ibadeti ve amelleri temiz ve feyizli olur. Ahiret için de birer Cennet gıdası olur. Haram Lokma ise insanın kanını ve hücrelerini kirletir ve insanın temiz yapısını bozar, ilahi kimyasını bozar. İmanını, ahlakını ve hayasını bozar. İnsanın fıtratında var olan Allah sevgisini ve Allah korkusunu ve Günah korkusunu yok eder. İyilik ve merhamet duygusunu yok eder. Ve böylece o insan; kötülüklere, haramlara ve günahlara daha kolay meyleder!..

Toplumda haram lokma yiyenlerin çoğalmasıyla toplumda hayasızlıklar, kötülükler ve zulümler çoğalır. Bundan da tüm insanlar zarar görür. O haram lokmalar da o insanlar için birer kötüyük ve Cehennem ateşi olur. Bu nedenle insan daima rızıkların ve nimetlerin temizinden ve helalinden yemeli ki, dünyası da âhireti de temiz, feyizli ve bereketli olsun Helâl ve Haram lokma konusunda insanların gösterdiği hassasiyete göre, insanları üç guruba ayırmak mümkündür. Bir gurup insan vardır ki, onlar için haram ve helalin pek önemi yoktur. Onlar dünya hayatını sadece yeme, içme ve eğlenme olarak görürler ve nefisleri için her şeyi haram ve helal demeden yerler ve içerler. Bir gurup insan da vardır ki; onlar görünüşte dindardırlar ama yediklerinin ve içtiklerinin helal mı haram mı olduğunu pek araştırmazlar. Veya haram olduğunu bildikleri halde “Herkes yapıyor.” derler ve onlar da harama yönelirler ve haram lokma yemekten sakınmazlar!. Bu iki gurup zararda ve hüsranda olanlardır.

Çünkü onların yedikleri ve içtikleri her haram lokma onlar için birer kötülük gıdası ve cehennem ateşidir. Geçmişte pek çok kavim bu haddi aşmalar nedeniyle helak olmuşlardır. Halbuki insan için en hayırlı lokma; el emeği ve alın teriyle elde edilen helal ve temiz lokmadır. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurur: “Hiçbir kimse, kendi el emeğiyle kazandığı helal lokmadan daha hayırlı bir rızık yememiştir. Dâvûd da kendi elinin emeğini yerdi.” Bildiğiniz gibi Dâvud aleyhisselam Demircilik yaparak geçinirdi. Bir gurup insan da vardır ki, bunlar; Allah’ın: “Ey iman edenler! Eğer, gerçekten Allaha inanıyorsanız size verdiğimiz rızıkların temiz olanından yiyin ve Allah’a şükredin.” (Bakara-172) emrine uyarak, yemesinde, içmesinde ve kazancında haram ve helâle dikkat ederler.

Haram lokma yemekten sakınırlar. Dâima helal ve temiz lokma yerler ve Allaha şükredici olurlar.. Bunlar gerçek iman sahibi sâlih ve muttakî mü’minlerdir. Peygamberimiz Hz.Muhammed alayhisselam da helal lokma yemiştir. Kıtlık ve yokluk günlerinde çok gününü aç olarak geçirdiği veya bir tek hurma ile yetindiği olmuştur, ama asla harama tenezzül etmemiştir. Bolluk günlerinde de asla haram kazanca ve haram lokmaya tenezzül etmemiştir, sade ve mütevazi bir hayat yaşamıştır. Geçmişte Gönül dostlarından İbrahim Hakkı Hazretlerine sevenleri Ona bazı hediyelerle gelirler. İbrahim Hakkı Hazretleri o hediyeleri kabul etmez ve onlara şöyle der: “Onları götürün fakirlere verin!” Israr üzerine o kadar kıymetli hediyeler arasından sadece bir petek Bal alır. Gelenlerden biri merak eder.

Bunun sebebini sorar. Gönül dostu şöyle der: “Diğerlerinin menbânı bilemem ama onlar içinde en temizi Bal’dır, çünkü onu yapan Arılar Bal yaparken kimsenin hakkını yemezler, kimseye zarar vermezler, aksine Bal yaparken kondukları çiçeklerde döllenmeyi sağlarlar ve üremeye vesile olurlar. Bal yaparken bile Allahı zikrederler. Bu nedenle Bal’ı seçtim.” der. İşte, her insan yediğine içtiğine böyle dikkat etmeli, temiz ve helal olanı yemeli ki,.yedikleri dünyası ve âhireti için birer iyilik ve Cennet gıdası olsun!

Çünkü helal ve temiz lokma iyiliklerin ve Cennetin gdasıdır. Helal ve temiz lokma iyi insanların gıdasıdır. Halk arasında iyi insanlar için “Helal süt emmiş!” derler. Bunun hikayesi de şöyledir. Geçmişte müslüman kadınlar hamilelik ve annelik dönemlerinde yediklerinin ve içtiklerinin temiz ve helal olmasına çok dikkat ederlermiş ki, çocuğun emdiği süte haram karışmasın ki, çocuğun huyu ve ahlakı temiz ve güzel olsun diye!. Demek ki, helal ve temiz lokma konusunda öncelikle anne ve babalar örnek olmalı, büyükler örnek olmalı..

Bir gün bir Velîye hasta bir çocuk getirirler ve şifa için duâ etmesini isterler. O Velî hasta için duâ eder ve çocuk şifa bulur ve iyileşir. Bu duâyı öğrenenlerden biri o duâyı başka bir hastaya okur, ama hasta şifa bulmaz. Durumu gelir o âlime anlatır ve nedenini sorar. Âlim kişi şöyle der: “Duâ aynı duâ, ama ağız aynı ağız değil!.” Şunu unutmayalım; Az, ama temiz olan helâl kazanç ve helal lokma, çok olan haram kazançtan ve haram lokmadan daha hayırlı ve daha bereketlidir.

İmanınız kavi, kazancınız ve lokmanız temiz ve helal, ömrünüz sağlıklı, huzurlu, feyizli ve bereketli olsun! (muallimosman)

Komagene

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Odabaşı PTT