Reklamı Geç
Nissan Arslanoğlu’ndan son fırsat!!
OZART Yapı Sami Altınöz
Fima Oto Durmuş Yıkar
Güler Tekstil Acil Kıyafet
Osman Onbaşıgil

Osman Onbaşıgil

Mail: [email protected]

İNSAN OKURSA MEDENÎ ve MÜSLÜMAN OLUR

 

İNSAN OKURSA MEDENÎ ve MÜSLÜMAN OLUR

 

Her türlü inançsızlığın, sapıklığın ve kötülüğün temelinde “Bilgisizlik” ve “Cehalet” vardır.

Bilgisizlik ve Cehalet nedeniyle insanlar; birçok kötülüğün ve gayrı ahlaki davranışların girdabına düşer ve birbirine zulmeden, birbirine hakaretler eden, birbirine haksızlık eden, birbirini acımasızca boğazlayan ve katleden câniler ve zâlimler haline gelir. Bilgisizlik ve Cehalet nedeniyle insanlar, vahşi bir hayatın mahkumu olurlar. Böyle toplumlarda sevgi ve saygı olmaz, huzur ve güven olmaz, barış ve hoşgörü olmaz, merhamet ve acımak olmaz. Kul hakkına riayet olmaz. Kısacası; insanlık, müslümanlık ve medeniyet olmaz! Bundan bin beş sene önce, Peygamberimiz Hz.Muhammed aleyhisselam peygamber olarak gönderilmeden önce Arabistan’da “Câhiliye Dönemi” denilen o dönemde kız çocukları uğursuz sayıldığı için kız çocuğunu diri diri toprağa gömen insan ile bugün medeni denilen dünyada annesini ve eşini uğursuz görerek onların boğazını ekmek bıçağıyla kıtır kıtır kesip vahşice öldüren bir insanın işlediği vahşet arasında hiçbir fark yoktur!.. Ülkemiz dahil dünyanın pekçok yerindde aynı O Cehalet dönemi aynen yaşanmaktadır. Şunu iyi biliniz ki, çok paraya, çok mala, mülke ve servete sahip olmak, yüksek makam, mevki ve sıfatlara sahip olmak, çok zengin olmak, güçlü ve varlıklı olmak, lüks Köşklerde, muhteşem Saraylarda oturmak, lüks arabalara binmek, lüks giyinmek, lüks yaşamak, görkemli ve gösterişli büyük şehirlerde oturmak, insanlar tarafından bolca alkışlanmak insanı Medenî kılmaz.

Müslüman da kılmaz. Sadece O insanın Egosunu besler ve şımartır o kadar!.. “Ben medenîyim” demekle medenî olunmaz! “Ben müslümanım” demekle de müslüman olunmaz. İnsanın medenî ve müslüman olması için mutlaka okuması, ilim, irfan, iman ve güzel ahlak sahibi olması gerekir.. Hayatı; akıl, ilim, iman ve güzel ahlak ile inşâ edip yaşaması gerekir. İşte o zaman insan medenî olur, işte o zaman insan müslüman olur. Ancak, o zaman toplumlarda; sevgi ve saygı olur, merhamet ve adalet olur, Kul hakkına riayet olur, huzur ve güven olur, barış ve hoşgörü olur.. İşte, ancak o zaman insanlar medenî ve müslüman olur. Çünkü medeniyet; barış ve huzur demektir. Sevgi ve saygı demektir. Merhamet ve adalet demektir. Kul hakkına, insan haklarına saygı demektir. İyilik ve doğrulukta yarış demektir. Yardımlaşma ve dayanışma demektir.

Bu nedenledir ki, Rabbimiz Allah Kur’anda: “Şüphesiz ki Allah adâleti, iyiliği ve yakınlara yardım etmeyi emreder.

Her türlü hayâsızlığı, kötülüğü ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.” (Nahl-90) buyurarak; adaleti iyiliği ve yardımlaşmayı emreder, her türlü hayasızlığı, kötülüğü ve ahlaksızlığı da haram kılar, suç ve günah sayar. Bu nedenledir ki, Rabbimiz Allah hidayetin, huzurun ve medeniyetin anahtarı olan ilmi elde etmeyi, ilim ve irfan sahibi olmayı ve bunun için de okumayı ilk görev olarak emreder ve şöyle buyurur: “Oku!.. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku!.. O, insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır. Oku! Senin Rabbin sonsuz iyilik sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten O’dur. İnsana bilmediklerini öğreten de O’dur (Alak-1,5) Çünkü, insan okursa, ilim ve irfan sahibi olur, inançlı ve edepli olur, hoşgörülü olur, müşfik ve merhametli olur, âdil olur, iyilik ve yardımsever olur. Fazilet ve ahlak sahibi olur, Yani müslüman ve medenî olur Bunun için Rabbimiz Alah bize akıl ve ilim vermiş, düşünme ve güzel işler yapma kabiliyeti vermiş.

Ve medeni insanlar olalım diye öğüt ve dersler almamız için bize mukaddes kitabımız Kur’anı bir hidayet rehberi ve öğüt kitabı olarak göndermiş ve şöyle buyurmuştur: “Yâ Muhammed! Bu kitap (Kur’an) akıl sahipleri ayetlerini okuyup, düşünüp öğüt alsınlar diye sana gönderdiğimiz feyizli bir kitaptır.” (Sâd- 29 İşte sevgili dostlar, eğer Hak ve hakikati, iyiyi ve doğruyu fazileti ve güzel ahlakı öğrenmek ve medenî bir insan olmak istiyorsak, Yüce Allah’ın “Oku!” emrine uyarak, öncelikle dinimizin edep ve ahlak hazinesi olan mukaddes kitabımız Kur’andan başlayarak; bize iyiyi, doğruyu, güzel ahlakı ve medeniyeti öğreten tüm kitapları okumalıyız. Hatta Rabbimizin ifadesiyle tüm kainatı okumalıyız ve her okuduğumuzdan güzel dersler ve öğütler alarak, bilgili ve kültürlü olmalıyız. Bu nedenle Rabbimiz Allah okumayı ibadet saymıştır.

Bu nedenle dinimizde bir saatlik ilim tahsili, bir gece boyunca yapılan nafile ibadetten daha faziletlidir. Şunu da bilelim ki, okumaktan kastımız; sadece diploma sahibi olmak için yapılan okumak değildir. Bir meslek sahibi olmak için okumak elbette elzemdir, ama bizim kastettiğimiz; ilim, irfan, fazilet ve güzel ahlak sahibi olmak için okumaktır. Hayatı güzelleştirmek ve feyizlendirmek için okumaktır. Biliniz ki insan bu amaçlarla okursa medenî olur, müslüman olur. İmanınız kavi, okumanız ve ilminiz güzel, ameliniz salih, ömrünüz medenî, feyizli, huzurlu ve bereketli olsun.

Cumanız mübarek olsun!

(muallimosman)

 

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
CHP