Reklamı Geç
Bulut Oto Cam
Abdullah Diril Eylül Ticaret
Muhtarın Yeri
326 Textil Çavuşoğlu
Şakir Albayrak

Şakir Albayrak

Mail: albayrak1954@hotmail.com

Malumatı Diniye (Din Bilgileri) tefrikamızın 13.14. sayfaları

Malumatı Diniye (Din Bilgileri) tefrikamızın 13.14. sayfaları

-13-

MESH

Dinimizde her şey için kolaylık gösterilmiştir. İşte ayaklarımıza giydiğimiz mest,

Potin ve emsali şeylerin üzerine mesh etmek de bu kabildendir.

Mest üzerine mesh etmenin câiz olduğuna i’tikad etmek (ehl-i sünnet)alâmetidir.

Zîra Resul-ü Ekrem efendimiz bunu bil fiil kendisi de icra etmiştir.

Teyemmüm abdeste ve gusle bedel olduğu gibi mest üzerine mesh etmek de abdestte ayakları yıkamağa bedel olarak meşru kılınmıştır.

Müddet-i mesh – Ayaklarını dahi yıkayıp kâmili abdestli olarak mestlerini giyen kimse

eğer “mukim” ise o abdesti bozduğu vakitten itibaren ertesi günü o vakte kadar bir gün bir gece abdest aldıkça mestlerinin üzerine mesh eder.

Eğer “misafir “ ise mestlerini giydiği zaman kâmil olan abdestini bozduğu zaman abdestini bozduğu vakitten

İtibaren üç gün üç gece mesh eder. Yani meshin müddeti giydikten sonra ve abdesti

bozduğu vakitten itibaren başlar.

1 Meselâ: Sabah namazından evvel tam ve kâmil abdest ile mestlerini giyip de o abdesti

sabah namazından iki saat sonra bozsa ve gece mestlerini çıkarmasa ertesi sabah

namazı için abdest de dahi mestleri üzerine mesh edebilir.

2 -İkindi namazından evvel kâmil abdest ile mestlerini giyen kimse o abdesti yatsı

namazından sonra bozsa ve gece mestlerini çıkarmasa ertesi günü ikindi, akşam,

yatsı namazları için aldığı abdestlerde mestlerine mesh edebilir.

Mukim – Kendi memleketinde yahut memleketine yakın olan yerde duran yahut memleketinden

Müddet-i sefer kadar uzak bir yere gidip de orada on beş gün veya daha ziyade kalmaya niyet

eden kimseye “mukim” denir.

Müddet-i sefer: Karada orta yürümekle ve denizde mutedil hava ile kısa günlerde öğleye kadar giderek üç günlük uzak olan mesafedir. Saat itibariyle on sekiz saatlik mesafe eder.

Bu üç günlük yolu iki ve hatta bir günde gitse yine mesafe-i sefer sayılır.

Çünki itibar karada orta yürümeye ve denizde mutedil hava ile gitmeyedir.

Vapur ve şimendöfer ve sair şeylerin sürati mesafe-i seferin hükmünü bozamaz.

Misafir – Müddet-i sefer kadar veya daha ziyade bir yere gitmek kastıyla ikamet eylediği yerden

 

-14-

ayrılan kimseye “misafir” denir. Ancak ikamet eylediği yerin bağ ve bağçe gibi mâ’mûrelerinden

ayrılmadıkça misafir sayılmaz.

Mest üzerine mesh etmekte farz olan: Ayakların parmak tarafından üstüne gelen

yerinde mestlerin üzerine üç el parmağı kadar yerine taze su ile ıslayarak mesh etmektir.

Daha az olursa mesh sahih olmadığı gibi abdest de tam olmaz.

Mestlerin altına yahut yanlarına mesh etmek câiz değildir.

Sünnet üzre meshi şöyle yaparım!

Abdest alırken kulak ve boynuma mesh ettikten sonra ellerime taze su alır ve

boşaltırım ve hemen daha damlası kesilmeden el parmaklarımı biraz açarak avuçlarını ayak

parmaklarımın tarafından mestlerimin üzerine koyup parmaklarımın içinde yapıştırır ve yukarı

boğazına doğru bir kere çekerim ve abdest tamam olur.

Mesh ederken ellerin ayasını dokundurmak iktiza etmez.

Meshin caiz olmasında şart olan mestlerin topukları örtecek kadar uzun

konçlu ve temiz olması ve delik, sökük yırtık, bulunmamasıdır. Mestlerin yalnız birinde

bir yerde yahut başka başka yerlerde üç parmak sığacak kadar açık olsa mesh caiz

olmaz. Daha az olursa câiz olur. Meselâ: Mestlerin ikisinde ikişer parmak sığacak

kadar yer açık bulunsa yine mesh câiz olur.

__________________

SÜAL

Mest üzerine mesh etmek neye alâmettir? Mesh neye bedeldir? Meshin müddeti ne kadardır? Bir

misal ile anlatınız! Mukim ne demektir? Müddet-i seferi söyleyiniz! Misafir kime denir? Meshte

farz olan nedir? Sünnet üzre nasıl mesh edersiniz? Ne gibi şeylerin üzerine mesh câiz olur?

Nasıl meste mesh câiz olmaz?

___________

SÂHİB-İ ÖZÜR

Yarası ve çıbanı olup daima sızarak yahut başka bir suretle bir vaktin evvelinden

ahirine kadar abdest alıp namaz eda edinceye kadar abdesti tutamayan kimseye (sahib-i özür)denir.

Whatsapp İhbar Hattı

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Hit Abone Ol