Reklamı Geç
Zeno Mobilya
Tulpar
Bulut Oto Cam
Dilan Polat
Osman Onbaşıgil

Osman Onbaşıgil

Mail: muallimosman01@hotmail.com

MEVLİD KANDİLİ

 

MEVLİD KANDİLİ - Hz.Muhammedin Doğum Gecesi-

(17 EKİM 2012 Pazar akşamı Mevlid Kandili -Kandiliniz Mübarek Olsun)

İslâm âleminin ihya ettiği feyizli ve bereketli gecelerden biri de sevgili peygamberimiz Hz.Muhammed aleyhisselamın doğduğu gece olan “Mevlid Kandili” dir. Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.) miladi 571 yılında Rebîül evvel ayının on ikinci gecesi Mekke’de doğdu. Peygamberimizin bu mübarek doğumu insanlık âleminin şahit olduğu en güzel hâdiselerden biridir... Çünkü, Peygamberimizin doğumu, cehalet ve zulüm içinde kıvranan insanlığın kurtuluş müjdesidir. Zîra, o dönemde insanlar dalâlet ve sapıklık içindeydi. Allah’a inanıp, O’na ibadet ve kulluk edecekleri yerde, kendi elleriyle yaptıkları putlara, ateşe, güneşe ve nefislerine tapıyorlardı. Cemiyette can ve mal emniyeti kalmamıştı. Küfür, şirk ve ahlaksızlık bataklığında azgınlaşan insanlar birbirlerine olmadık eziyeti ve zulmü yapmaktan çekinmiyordu. Güçlü olanlar zayıfları eziyor, Zenginler ve iktidar sahibi olanlar lüks ve gösteriş içinde yaşarken, fakir ve kimsesiz insanlar darlık ve sıkıntı içinde yaşıyorlardı. Yetimler, öksüzler ve muhtaçlar gözetilmiyordu. Fakir ve kimsesizler köle olarak alınıp satılıyor ve en ağır işlerde çalıştırılıyordu. İnsanların Hak ve Hukuku ayaklar altına alınmıştı. Hukuk ve Adâlet sadece güçlüden yanaydı. Kız çocukları uğursuz sayılıyor, diri diri toprağa gömülüyordu. Siyah tenliler hakir görülüyordu. Her türlü ahlaksızlık toplumu istila etmiş, insanlar huzursuz ve mutsuzdu.

İşte böyle bir dönemde, insanları karanlıktan aydınlığa, zulmetten adalete, cehâletten hidayete, mutsuzluktan saadete ve huzura kavuşma yollarını gösterecek olan kâinatın mürşidi, insanlığın son nebisi sevgili peygamberimiz Hz.Muhammed aleyhisselam doğdu. O büyük peygamber doğduğu gece, kâinat onun nûruyla aydınlandı. Doğduğu evden semâya yayılan ilâhi nûr, Onun müjdeli doğumunu Mekke’ye ve tüm kainata müjdeliyordu. O, çocukluğundan itibaren güzel ahlakıyla ve güvenilirliğiyle herkese örnek oldu. Güzel ahlakı, doğruluğu, dürüstlüğü ve güvenilirliği nedeniyle Ona insanlar: Muhammed’ül Emîn” (Güvenilir Muhammed) dedi. Herkes, Ona güveniyor, Onun doğruluğuna inanıyordu. O, herkesin güven ve huzur kapısıydı.

Yüce Allah Kur’anda: “Ey Nebî! Biz, seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. İnsanları Allah’a davet eden, çevresine ışık saçan bir kandil olarak gönderdik.” (Ahzab-45,46) buyurduğu gibi Onun nübüvvet nûru insanlığı kıyamete kadar aydınlatacak olan ilahi bir aydınlık nurudur. Yüce Allah Kur’anda: “Allah ve melekleri peygambere destek oluyorlar. Ey iman edenler! Siz de peygambere destek olun, Ona yürekten bağlılığınızı ifade edin.” (Ahzab-56) buyurduğu gibi Allah’a inanan her müminin Allah’ın son rasûlü, son nebisi Hz.Muhammed aleyhisselama inanması, Onu selamlaması, Onu sevmesi, Ona tâbi olması ve Ona destek olması Allah’ın mü’minlere bir emridir.. İşte Müslümanların o büyük peygambere selam edeceği, duâ edeceği, Onu yâd edeceği, Onun güzel ahlakını tefekkür edeceği zamanlardan biri de Onun doğum gecesi olan ”Mevlid Kandili” dir. Yüce Rabbimiz Allah Kur’anda: "Andolsun ki, Allaha ve Ahiret gününe kavuşmayı arzu eden ve Allahı çokça anan kimseler için Allah'ın Rasûlünde sizin için güzel örnekler var." (Ahzâb- 21) buyurduğu gibi bizler de mümin olarak Rabbimizin öğütlerine kulak verelim ve bu gecede peygamberimizin güzel ahlakını tefekkür edelim. Ve “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.” buyuran sevgili peygamberimizin güzel ahlakı ile ahlaklanmanın yollarını bulalım. Çünkü çoğumuz Onu seviyoruz, Onu övüyoruz, Ona bolca salavatlar getiriyoruz ama maalesef çoğumuz Onun güzel ahlakıyla ahlaklanmıyoruz!. Halbuki Rabbimizin ve peygambermizin bizden asıl istediği Onun güzel ahlakıyla ahlaklanmamızdır. Bu gecede Peygamberimizin iyilik ve merhamet ahlakından esinlenerek bu gecenin arefesinde ve gecesinde ve ertesi gününde insanlara iyilik, infak ve ikramlarda bulunarak birbirimizle selamlaşarak, duâlaşarak, hediyeleşerek bu geceyi feyizli bir şekilde ihya edelim ve bu gecenin feyiz ve bereketinden hissedar olalım inşaallah. Ayrıca Peygamberimizin sünnetini takkip ederek işlemiş olduğumuz hata ve günahlarımızın affı için bu gecede Allaha daha çok tevbe istigfar edelim, hata ve günahlarımızdan dönmeye söz verelim. Nâfile namazlarla, Kur’an tilavetimizle, ve duâmızla kendimizin ailemizin ve tüm insanlığın dünya ve ahret saadeti için Allaha duâ ve niyazda bulunalım. Böylece Rabbimizin sevgisini ve rızasını, peygamberimizin de dostluğunu kazanalım inşallah!. İmanınız kavi, ibadetleriniz makbul, ameliniz sâlih, ömrünüz feyizli ve bereketli, Geceniz mübârek olsun!.

(muallimosman)

Günün Önemli Manşetleri

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Yükseliş