Reklamı Geç
Nissan Arslanoğlu’ndan son fırsat!!
Diva Otel
zeno
Ceviz Ticaret
Osman Onbaşıgil

Osman Onbaşıgil

Mail: [email protected]

MÜ’MİNLERİN İMAN KARDEŞLİĞİ

MÜ’MİNLERİN İMAN KARDEŞLİĞİ

İnsanlar yaratılış itibariyle ilk insan ve ilk peygamber Hz.Âdemden çoğalarak yaratıldıkları için beşerî olarak birbirleriyle kardeştirler. Ancak Yüce Allah Kur’anda: “Mü’minler muhakkak ki kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin” (Hucurat-10) buyurduğu gibi mü’minler ayrıca Allaha iman yönünden de birbirleriyle iman kardeşidirler. İman kardeşliği; feyizli ve değerli bir kardeşliktir. Çünkü iman kardeşliği Rabbimiz Allahın mü’min kullarına bahşettiği rahmanî bir lütuftur. İman kardeşliği; Allahı şahit kılarak Allah için yapılan feyizli bir kardeşliktir. Bu kardeşlikteki tüm ilişkiler Allahın öğütlerine dayanır ve içinde hep iyilik, sevgi, saygı, merhamet, yardım, Hak, adalet, bereket ve hayır vardır. Yüce Allah bu konuda Kur’anda mü’minleri şöyle tarif eder: “Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostudur. Onlar iyiliği öğütlerler, kötülükten alıkorlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, Allah ve Rasûlüne itaat ederler. İşte, Allah onlara rahmet edecektir. Allah aziz ve hakimdir.” (Tevbe-71)

Bu bağlamda; iman kardeşliğine haiz olan mü’minler, sevgili peygamberimizin; "Kim, din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun dünya ve âhiret bir ihtiyacını giderir ve ona mağfiret eder. Kim din kardeşinin bir kusurunu örterse-bağışlarsa- Allah da kıyamet günü onun bir kusurunu bağışlar." öğüdünden ders alarak; birbirlerinin sevinçlerini ve mutluluklarını, sıkıntılarını ve üzüntülerini birlikte paylaşırlar. Her zaman ve her zeminde birbirlerine yardım ederler, destek olurlar. Bir düğünleri olsa, bir hastaları olsa, birinin sıkıntısı olsa, bir cenazeleri olsa, birinin oğlu askere gidecek olsa, biri ev yapacak olsa....v.s.. aklınıza ne gelirse gelsin, hemen birlik olurlar ve birbirlerine destek olurlar. Çünkü onlar Allah için ve Allahın rızasını kazanmak için birbirlerine dost ve kardeştirler. Ve bu kardeşlikte herkes için Allah katında bir iyilik ve rahmet hissesi vardır ve herkes niyetine göre bu hisseden nasibini alır. Onun içindir ki, muttaki ve sâlih müminlerin olduğu yerde feyiz, bereket ve rahmet vardır!. Çünkü Rabbimiz Allah Kur’anda; “Sizin dostunuz ancak Allah’tır ve Resûlüdür ve Allaha rükû eden-boyun eğen, Namazı dosdoğru kılan ve Zekatı veren mü’minlerdir.” (Maide-55) buyurduğu gibi onların gerçek dostu Allah ve Rasûlüdür.

Mü’minin mü’mine bilerek zulmetmesi, hakaret etmesi, haset etmesi, kin beslemesi, hakir görmesi, ona düşman olması, ona silah çekmesi, onu öldürmesi büyük günahtır. Zâten bir kimse bu kötülükleri yapıyorsa, o kimse gerçek mü’min değildir. Bu konuda peygamberimiz Hz.Muhammed aleyhisselam şöyle buyurur: “Bir kimse kendisi için arzu ettiği şeyi mü’min kardeşleri için de arzu etmedikçe gerçek iman etmiş olamaz.” Ne yazık ki, günümüz müslümanlarında gerçek iman kardeşliğini ve onun feyizli davranışlarını çok az görmekteyiz. Bugün pek çok Müslüman; gerçek imanı yaşamadığı için Allahtan ve O’nun kitabından uzalaşmakta, nefsine ve şeytana uyarak mü’min kardeşlerine her türlü kötülüğü ve zulmü yapmaktadır. Halbuki Peygamberimiz bir hadisinde; “İnsana günah olarak mü’min kardeşini hakîr görmesi yeter” buyurduğu gibi bırakın müslümanların birbirine kötülük yapmasını veya zulmetmesini, bir mü’minin, mü’min bir kardeşini hor ve hakir görmesi bile büyük günahtır. Bu bağlamda mü’minler birbirinin gıybetini yapmamalı, kardeşleri hakkında Sûizanda bulunmamalı. hor ve hakir görmemeli, tahkir etmemeli, dışlamamalı, birbirine kötü söz söylememeli, alay etmemeli, haksızlık etmemeli, Çünkü Peygamberimiz bir hadisinde: “Sizler iman etmedikçe Cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız." buyurduğu gibi birbiriyle kardeş olamayan, birbirini sevmeyen mü’minler ilahi azabı tatmadan Cennete giremezler. Bu nedenle mü’minler Yüce Allah’ın kendilerine bahşettiği iman kardeşliği nimetinin kıymetini iyi bilmeli, birbirini sevmeli, birbirleriyle selamlaşmalı, duâlaşmalı, yardımlaşmalı ve kardeş olmalı. tıpkı Peygamberimizin Medine’de ihdas ettiği Ensan ve Muhacir kardeşliği gibi. Tıpkı Hz.Yûsufun kardeşlerine ve bizlere örnek olan iman kardeşliği gibi. Bu bağlamda her mü’min, mü’min kardeşinin kardeşlik haklarına titizlikle riayet etmeli, maddi ve manevi yönden birbirine yardım ve destek olmalı, birbirine karşı dima merhametli ve cömert davranmalı, Bir mü’min kardeşi hastalandığında ziyaretine gidip şifâ dileğinde bulunmalı, varsa bir ihtiyacı gidermeli. Cenazesine katılmalı, mevta için hayır duâda bulunmalı, yakınlarına taziyede ve sabır dileğinde bulunmalı.. Böylece mü’minler birbirine güven ve huzur veren kardeşler ve dostlar olmalı ki, Allah’ın rahmeti, ihsanı ve mükafatı onların üzerine olsun!.. İmanınız kavi, iman kardeşliğiniz güzel, ameliniz sâlih, ömrünüz huzurlu, feyizli ve bereketli olsun. Cumanız mübarek olsun! (mumallimosman)

Diva Otel

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Güneyler