Reklamı Geç
Mert Kasap
Dilan Polat
Mert Kasap
Mert Kasap
Osman Onbaşıgil

Osman Onbaşıgil

Mail: [email protected]

REGÂİB GECESİ ve FAZİLETİ

 

REGÂİB GECESİ ve FAZİLETİ

(Bu akşam (26 Ocak 2023 Perşembe ) Regaib Gecesi)

 

Hicri takvime göre Kamerî aylardan olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları islam âleminde bereketli ve feyizli aylar olarak kabul edilir ve “Üç aylar” olarak anılır. Birçok mübarek gün ve gece bu aylar içerisinde bulunmaktadır... Üç ayların ilki Recep ayıdır. Recep ayının ilk Cuma gecesi de “Regâib Gecesi” dir. Regâib: ‘Lütfu bol, iyiliği bol, ihsanı bol, rahmeti ve bereketi bol’ anlamına gelir. Bu gecede Rabbimizin rahmet ve mağfireti arz ve semaya sağnak sağnak iner.. Bu nedenle bu geceye ‘Regâib’ ismi verilmiştir. İsteyen ve dileyen herkes bu gecenin feyiz ve bereketinden müstefîd olur!.. Regâib gecesine mahsus özel bir ibadet şekli yoktur. Ancak Yüce Allah Kur’anda: “Beni anın ki, ben de sizi anayım.” (Bakara-152) - “Bana duâ edin ki, duânıza icabet edeyim...” (Mü’min-60) buyurduğu müjdenin şuurunda olan mü’minler, her gün ve her gecede yaptığı ibadet, tesbihat ve duâları, tevbe ve istiğfarları, iyilik ve infakları bu gecede daha çok yaparak bu gecenin feyz ve bereketinden hissedar olurlar. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, tesbihat ve duâlar, bu gecenin feyiz ve bereketi nedeniyle daha çok kabul edilir. Bu gece hakkında sevgili peygamberimiz Hz.Muhammed aleyhisselamın müjdesi şöyledir: “Allah, Recep ayının ilk Cuma gecesini (Regâib gecesi) ihya edenlerin, duâlarını geri çevirmez..”

Rabbimizin ve Peygamberimizin yukardaki müjdeleri doğrultusunda Müminler bu gecede Allahı daha çok tesbih etmeli, anmalı. Daha çok duâ etmeli. Daha çok Kur’an okumalı ve Kur’an ayetlerini daha çok tefekkür etmeli. Bu gecenin arefesinde ve sonrasındaki günde çocuklara, fakirlere, muhtaçlara, kimsesizlere, hastalara, yaşlılara daha çok iyilik ve infakta bulunmalı. çeşitli hediyelerle çocuklar daha çok sevindirmeli. Bu gecede Anne ve babalar ve akrabalar ziyaret edilerek veya telefonla arayarak, onların hal ve hatırı sorulmalı, geceleri tebrik edilmeli, hayır duâda bulunmalı, varsa ihtiyaçları giderilmeli, onların hayır duâları alınmalı. Zira Rabbimiz Allah Kur’anda: “Kim bir iyilik yaparsa, ona on katı vardır.” (Enam-160) buyurduğu gibi iyiliklerin Allah katındaki mükafatı çok feyizlidir. Hele böyle feyizli gün ve gecelerde yapılırsa bunun mükafatı elbette daha ziyade olur.

Bu gece mü’minler birbirleriyle daha çok selamlaşmalı ve duâlaşmalı, birbirlerine daha çok ikram ve izzette bulunmalı ve bu geceyi birlik ve kardeşlik içinde ihya ederek Allahın rızasını, rahmetini ve mağfiretini kazanarak bu gecenin feyiz ve sevabından hissedâr olmalı Gönül dostu bir Veliye sorarlar; “Bu geceye nasıl başlayalım? O ulu kişi, şöyle der: “Elbiseyi giymeden önce onun kirlerini temizlemek gerektiği gibi bu gece ibadet ve tesbihata başlamadan önce kalbi günahlardan ve kötülüklerden temizlemek gerekir.” Bu gönül dostunun da söylediği gibi bu gece mümin öncelikle bir nefis muhasebesi yapmalı ve işlediği günahlar, hatalar ve kırdığı gönüller nedeniyle çokça tevbe ve istiğfarda bulunmalı kötülüklerle ve günahlarla kirlenen kalbini temizlemeli. Rabbimizden günahlarının ve hatalarının bağışlanmasını niyaz etmeli ve o hata ve günahları bir daha işlememek üzere Rabbine söz vermeli. Kalb kırdığı, gönül kırdığı, haksızlık ettiği kişiler varsa onlarla helalleşmeli, ilişkilerini güzelleştirmeli. Güzel ahlaklı sâlih bir kul olma konusunda Rabbimiz Allaha söz vermeli. Çünkü bu, sâlih bir mü’min olmanın gereğidir. Mü’min bu gecede Rabbinden helal bir rızık, hayırlı bir ömür ve güzel bir ahlak niyaz etmeli.. Yaptığı ibadetlerin, tesbihatların ve salih amelerin kabulü için Allaha duâ etmeli ve mü’min bu gece ibadet, duâ, tesbihat ve sâlih amellerde bulunarak Rabbimizin rızasını ve rahmetini kazanmalı. O’nun dostluğunu kazanmalı. Bu gece yapacağımız duâlarda; iyiliklerin ve iyi insanların çoğalmasını, kötülüklerin yok olmasını niyaz edelim, sağlıklı, huzurlu ve feyizli bir ömür niyaz edelim ve duâlarımızdan biri de şu olsun: “Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru!” (Bakara-201) – “Ey Rabbimiz, hesap gününde beni, anamı, babamı ve bütün mü’minleri bağışla!” (İbrahim-41) Niyetiniz temiz, imanınız kavi, ameliniz sâlih, ömrünüz sağlıklı, huzurlu, feyizli ve bereketli olsun!..

Geceniz mübarek olsun!.

(muallimosman)

 

Kapan

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Kapan