Reklamı Geç
Özyurt Silah
Ceviz Ticaret
Hatay Alo Böcek
yükseliş
Oğuz Kağan Neşeli

Oğuz Kağan Neşeli

Mail: [email protected]

SİYONİST İSRAİL KATLİAMI VE TEVRAT KEHANETİ

SİYONİST İSRAİL KATLİAMI VE TEVRAT KEHANETİ
 

* Filistin,de İsrail' işgal etiği topraklarda demogratik yapıyı değiştirerek, Müslümanları ve Hristiyanları yerlerinden etti. Filistin nüfusunun büyük çoğunluğu, topraklarından uzak bir yaşam sürmek zorunda bırakıldılar.
 

* İstatistiklere göre, 2014 yılında tüm dünyada toplamda 12 milyon Filistinli yaşıyor. Ülke sınırları içinde yaşayan Filistinli nüfus ise, yalnızca 4 milyon 600 bin. Birleşmiş Milletler'e kaydedilen Filistinli mülteci sayısı yaklaşık 5 milyon 490 bin ve bu nüfusun yüzde 29'u mülteci kamplarında yaşıyor. İsrail, geçmişten bugüne, Filistin'den boşalttığı bu topraklara Yahudileri yerleştiriyor.
 

* İsrailoğulları en mutlu günlerini yahudi inanışına göre 10. Yüzyıl'da, Süleyman'ın krallığı dönemidir. Süleyman'ın ölümünden sonra, Asurlular ile Mısırlılar arasındaki savaşlardan zarar gördüler. Babil Kralı Nabukadnezar'ın MÖ 586'da Süleyman'ın Tapınağı'nı yıkmasının ardından Babil'e sürüldüler. İranlı Ahimened Kralı II. Kiros tarafından esaretten kurtarıldılar ve Kiros, tapınağı yeniden inşa etmelerine izin verdi.
 

* Böylece  Yahudi inancına göre kudüs tarihteki en yüce konuma yükseldi.* Yahudiler Büyük İskender döneminde (MÖ 332'de) Makedonya Krallığı'nın tebaası oldular, İskender'den sonra Mısır ve Helen egemenliği arasında gidip geldiler. Süleyman'ın Tapınağı'nın MS 70 yılında Roma İmparatoru Vespesianus'un oğlu Titus'un askerleri tarafından yerle bir edilmesi, Yahudi tarihinin dönüm noktasını oluşturdu.

* İsrail'in asıl amacı  Mescid-i Aksa'yı yıkmak asıl hedefi ise, İsrail'i yaşatmak. Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'a göre, Arz-ı Mev'ud (İsrailoğullarına vaadedilen topraklar) için yapılması gereken, Mescid-i Aksa'yı yıkıp Süleyman Mabedi'ni inşa etmektir.Tevrat'a göre İsrail, kurulduktan 74 yıl sonra eğer Mescid-i Aksa'yı yıkamazsa, yıkılacak. Bu ise, 1948 yılında kurulan İsrail için 2022 yılına tekabül ediyor. Eğer, bu tarihe kadar Süleyman Mabedi'ni inşa edemezse, İsrail devleti son bulacak.
 

* İsrail ve Yahudilerin yüzde 90nı Tevratın Süleyman Mabedi kehanetine inanıyor ABD Başkanı Turump,ın Kudüsü İsrail'in başkenti tanıması ve ABD büyük elçiliğinin kudüs e taşınması bu inanışın büyük bir parcasıdır.
 

* israilin asıl inançlarından biri ise Tevrat'ta vadedilen büyük israil devetini Mezopotamya, Orta Doğu'da, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölge. Mezopotamya günümüzde Irak, kuzeydoğu Suriye, Güneydoğu Anadolu ve güneybatı İran topraklarından oluşmaktadır. Suriye savaşı ile devam eden süreç şimdi ABD nin iranla yaptığı Nükleer anlaşmayı iptal etmesiyle devam ediyor. Asıl üçüncü aşama ise 2019 yılında İranı işgal etmektir.
 

* Filistinde yapılan bu katliamdan israil kadarda en cok ABD de sorumludur ve buna ses çıkarmayan körfez ülkelerinin de bu katliamda payları vardır. Tarih Filistin de katliam yapanları ve buna sesiz kalan Devletleri  asla affetmeyecektir.
 

                                              Oğuz  Kağan Neşeli

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Diva Otel